This page is a translated version of the page Plasma/Tasks and the translation is 43% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎українська

Menedżer zadań Plasmy

Task Manager widget in panel showing three applications.

Menedżer zadań dostarcza prosty dostęp do uruchomionych aplikacji. Jest on położony w środkowej części panelu. Jeśli okno aplikacji zostało umieszczone za innymi oknami lub jeśli zostało zminimalizowane, można je przywrócić do gotowości użycia przez kliknięcie w zakładkę Menedżera zadań.

Widget Menedżera zadań

Menedżer zadań to obecnie widget, co oznacza, że można go umieścić gdziekolwiek. Na przykład można dodać nowy panel do górnej części ekranu i umieścić tam Menedżer zadań lub na pulpicie, jeśli wolisz. Można nawet mieć kilka jego kopii w różnych miejscach.

Zawszy gdy uruchamiasz aplikację, zobaczysz jej zakładkę w Menedżerze zadań, pokazującą ikonę aplikacji i nazwę okna, które jest otwarte.

Jeśli klikniesz na zakładkę odpowiadającą aktywnemu oknu, wtedy okno te zostanie zminimalizowane. Jeśli nadal istnieją okna, które nie zostały zminimalizowane, staną się one aktywnymi. Jeśli klikniesz na zakładkę zminimalizowanego okna, zostanie one wyświetlone na wierzchu ponad innymi oknami i stanie się aktywne. Jeśli klikniesz na zakładkę okna, które znajduje się za innymi oknami zostanie ono przeniesione przed inne okna i stanie się aktywne.

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę, aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Dostarcza ono kilka opcji. Na przykład możesz ustawić, na którym wirtualnym pulpicie okno zostanie wyświetlone lub zamknąć te okno.

Task Manager showing many windows including a group of three Dolphin windows.

Jeśli masz wiele otwartych okien, mogą one zostać pogrupowane. W takim przypadku zobaczysz numer z małą strzałką po prawej stronie zakładki. Kliknięcie na takiej zakładce wyświetli listę wszystkich zakładek dla poszczególnych okien, która może być używana jak zwykły Menedżer zadań. Klikniecie prawym przyciskiem na grupie da ci możliwość zamknięcia wszystkich okien w tej grupie.

Możesz też aktywować okno przez przytrzymanie Alt i wciśnięcie klawisza Tab jeden lub kilka razy. W ten sposób można przejrzeć wszystkie okna, gdy są wyświetlane lub zminimalizowane.

Note-box-icon.png
Note
Niektóre aplikacje, po uruchomieniu, nie wyświetlają interfejsu. W związku z tym nie pojawią się one w Menedżerze zadań. Zamiast tego mają ikony w Tacce systemowej.


Konfiguracja

Aby otrzymać dostęp do menu ustawień Menedżera zadań kliknij prawym przyciskiem myszy na nim i wybierz Ustawienia: Zarządzanie zadaniami. Jeśli masz problem z kliknięciem na nim, a nie na jednym z jego zadań, kliknij najpierw na skrzynkę narzędziową panela, a potem kliknij gdziekolwiek na "Menedżerze zadań".

Okno konfiguracji Menedżera zadań.
Configuration dialog for Task Manager - Behavior.

Tu możesz zmienić jego zachowanie. Następujące ustawienia są szczególnie przydatne:

Grupowanie i sortowanie
Grupować można po nazwie programu, ręcznie lub w ogóle. (Możesz także włączyć grupowanie tylko wtedy, gdy pasek zadań jest pełny.) Podobnie Sortować domyślnie można Alfabetycznie ale można również Według pulpitów, Ręcznie albo Nie porządkować.
Pokaż zadania tylko z aktualnego pulpitu
Do zaznaczenia w sekcji Filtry.
Chcesz więcej niż jeden rząd zadań
Jeśli korzystasz z wielu aplikacji w jednym czasie może okazać się korzystne, aby ustawić Maksymalną liczbę rzędów, a potem Wymuś ustawienia rzędu.
Showing Tooltips
A simple checkbox in the Appearance section of the General page.

This page was last edited on 12 June 2019, at 10:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.