Amarok/Manual/Amaroks vindue/Værktøjslinjen

  From KDE UserBase Wiki
  Revision as of 07:58, 5 July 2013 by Claus chr (talk | contribs)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  Værktøjslinjen

  Introduktion

  Værktøjslinjen bruges til at håndtere det nummer, der spilles. Du kan skifte mellem hovedværktøjslinjen og en slank værktøjslinje i menuen Vis i menulinjen. Menulinjen kan skjules; tast Ctrl + M for at gemme den eller vise den igen.

  Værktøjslinjen kan løsrives og flyttes til et hvilket som helst sted på skærmen og kan endda bruges, uden at resten af Amaroks vindues vises. For at løsrive værktøjslinjen skal du først sikre dig, at menuen Vis -> Lås layout er fravalgt. Nu kan du gribe værktøjslinjen i dens venstre kant og trækken den hvorhen, du vil. For at få den tilbage skal du blot trække den ind i sin gamle position, mens layoutet stadig ikke er låst.

  Hovedværktøjslinjen

  Dette er standardværktøjslinjen. Den har en Spil / Pause-knap i venstre side og viser nummerets titel, album og kunstner øverst i midten.

  Det forrige og næste spor ses på hver side af sangtitlen. Klik på en af dem for at få Amarok til at springe til dette spor.

  En fremskridtslinje viser hvor langt du er kommet i det aktuelle nummer med den tid, nummeret allerede har spillet til venstre og hvor lang tid, der er tilbage til højre. Hvis du har aktiveret stemningslinjen og har .mood-filer til dine spor, så vises de her. Mere om Stemningslinjen senere.

  Ved at bruge de næsten gennemsigtige ikoner og på hver side af titlen kan du tilføje det aktuelle nummer til dine elskede spor på last.fm eller du kan tilføje en positionsmarkør.

  I højre side finder du en volumenknap. En blå cirkel omkring knappe viser den aktuelle lydstyrke. Volumen er 0 for neden og øges med uret. Ændr lydstyrken ved at klikke på volumencirklen eller ved at bruge musehjulet mens musen svæver over knappen. Lyden kan også dæmpes helt ved at klikke på højttaleren i midten.

  Den slanke værktøjslinje

  Den slanke værktøjslinje har de samme funktioner som hovedværktøjslinjen, men den er mere kompakt. Derudover har den slanke værktøjslinje knappen til at stoppe afspilning, sådan at det aktuelle nummer vil blive genstartet, når du klikker på igen. Alle knapper, som har med det aktuelle spor at gøre er i venstre side, kun volumenkontrollen er i højre side. Her kontrolleres volumen ved at klikke på knappen og trække i skyderen eller ved at bruge musehjulet mens musen svæver over knappen.