Plasma/Menedżer zadań

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 14:31, 6 September 2020 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Menedżer zadań Plasmy

Widget Menedżera zadań na panelu pokazujący trzy otwarte aplikacje

Menedżer zadań dostarcza prosty dostęp do uruchomionych aplikacji. Jest on położony w środkowej części panelu. Jeśli okno aplikacji zostało umieszczone za innymi oknami lub jeśli zostało zminimalizowane, można je przywrócić do gotowości użycia przez kliknięcie w zakładkę Menedżera zadań.

Widget Menedżera zadań

Menedżer zadań to obecnie widget, co oznacza, że można go umieścić gdziekolwiek. Na przykład można dodać nowy panel do górnej części ekranu i umieścić tam Menedżer zadań lub na pulpicie, jeśli wolisz. Można nawet mieć kilka jego kopii w różnych miejscach.

Zawszy gdy uruchamiasz aplikację, zobaczysz jej zakładkę w Menedżerze zadań, pokazującą ikonę aplikacji i nazwę okna, które jest otwarte.

Jeśli klikniesz na zakładkę odpowiadającą aktywnemu oknu, wtedy okno te zostanie zminimalizowane. Jeśli nadal istnieją okna, które nie zostały zminimalizowane, staną się one aktywnymi. Jeśli klikniesz na zakładkę zminimalizowanego okna, zostanie one wyświetlone na wierzchu ponad innymi oknami i stanie się aktywne. Jeśli klikniesz na zakładkę okna, które znajduje się za innymi oknami zostanie ono przeniesione przed inne okna i stanie się aktywne.

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę, aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Dostarcza ono kilka opcji. Na przykład możesz ustawić, na którym wirtualnym pulpicie okno zostanie wyświetlone lub zamknąć te okno.

Menedżer zadań pokazuje kilka okien w tym grupę trzech okien Dolphina.

Jeśli masz wiele otwartych okien, mogą one zostać pogrupowane. W takim przypadku zobaczysz numer z małą strzałką po prawej stronie zakładki. Kliknięcie na takiej zakładce wyświetli listę wszystkich zakładek dla poszczególnych okien, która może być używana jak zwykły Menedżer zadań. Klikniecie prawym przyciskiem na grupie da ci możliwość zamknięcia wszystkich okien w tej grupie.

Możesz też aktywować okno przez przytrzymanie Alt i wciśnięcie klawisza Tab jeden lub kilka razy. W ten sposób można przejrzeć wszystkie okna, gdy są wyświetlane lub zminimalizowane.

Note

Niektóre aplikacje, po uruchomieniu, nie wyświetlają interfejsu. W związku z tym nie pojawią się one w Menedżerze zadań. Zamiast tego mają ikony w Tacce systemowej.


Konfiguracja

Aby otrzymać dostęp do menu ustawień Menedżera zadań kliknij prawym przyciskiem myszy na nim i wybierz Ustawienia: Zarządzanie zadaniami. Jeśli masz problem z kliknięciem na nim, a nie na jednym z jego zadań, kliknij najpierw na skrzynkę narzędziową panela, a potem kliknij gdziekolwiek na "Menedżerze zadań".

Okno konfiguracji Menedżera zadań.
Configuration dialog for Task Manager - Behavior.

Tu możesz zmienić jego zachowanie. Następujące ustawienia są szczególnie przydatne:

Grupowanie i sortowanie
Grupować można po nazwie programu, ręcznie lub w ogóle. (Możesz także włączyć grupowanie tylko wtedy, gdy pasek zadań jest pełny.) Podobnie Sortować domyślnie można Alfabetycznie ale można również Według pulpitów, Ręcznie albo Nie porządkować.
Pokaż zadania tylko z aktualnego pulpitu
Do zaznaczenia w sekcji Filtry.
  • You may Show only tasks from the current screen
  • You may Show only tasks from the current desktop
  • You may Show only tasks from the current activity
  • You may Show only tasks that are minimized


Chcesz więcej niż jeden rząd zadań
Jeśli korzystasz z wielu aplikacji w jednym czasie może okazać się korzystne, aby ustawić Maksymalną liczbę rzędów, a potem Wymuś ustawienia rzędu.


Pokazywanie podpowiedzi
Po prostu zaznacz okienko w sekcji Wygląd na stronie Ogólne.
  • Showing Tooltips

Tooltip is a small preview thumbnail of task.

  • Mark applications that play audio

Applications that play audio are marked with a small loudspeaker symbol, which makes it easier to identify where audio played is coming from.

Alternative Task Managers

List of alternative task managers.

You may exchange the standard task manager widget against two other options. To do so, click with the right mouse button on the task manager and choose Show alternatives from the context menu. One is the Icons Only Task Manager and the other one is the Window-List. Let us look at both.

Icons only Task Manager

That's how the Icons only task manager looks like.

The Icons Only Task Manager shows tasks only by their icon and not by icon and title of the window opened. This needs less space and there can be more tasks shown. This task manager has, by and large, the same configuration options as the standard task manager.

Windows List

That's how the Windows List looks like.

With Windows List the task manager shrinks to only one icon to be displayed. Clicking on this icon opens the list of tasks. This widget has virtually no configuration options.