Difference between revisions of "Troubleshooting/ca"

(Created page with "** <tt>/tmp/ksocket-'''''USUARI'''''</tt>")
 
(16 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 16: Line 16:
 
==Tècniques generals per a la solució de problemes==  
 
==Tècniques generals per a la solució de problemes==  
  
There are a few basic steps that can help in troubleshooting problems with KDE software. You should try these steps before asking on #kde or the kde general mailing list, since you'll probably be told to try them anyway {{smiley}}
+
Hi ha alguns passos bàsics que poden ajudar en la solució de problemes amb el programari KDE. Haureu de provar els següents passos abans de preguntar a #kde o la llista de correu general de kde, ja que és probable que us diguin que ho intenteu de totes maneres {{smiley}}
  
* Try creating a new user and running your KDE software with that user. If the problem doesn't occur with the new user, there's probably a problem with a file in your <tt>~/.kde</tt> directory (with every reference to this directory, bear in mind that some distros call it <tt>~/.kde4</tt>). You should then try:
+
* Proveu creant un nou usuari i executar el programari KDE amb aquest. Si el problema no es produeix amb el nou usuari, és probable que hi hagi un problema amb un fitxer en el directori <tt>~/.kde</tt> (amb totes les referències a aquest directori, tingueu en compte que algunes distribucions l'anomenen <tt>~/.kde4)</tt>. A continuació, hauríeu de provar:
** Rename the file causing the problem. To find an appropriate file, look in <tt>~/.kde/share/apps/'''''application-name'''''</tt> or in <tt>~/.kde/share/config/'''''application-name'''''rc</tt> where '''''application-name''''' is the name of the application you are having problems with. The config file is the most likely problem.
+
** Canvieu el nom del fitxer causa del problema. Per cercar un fitxer adequat, cerqueu a <tt>~/.kde/share/apps/'''''nom_aplicació'''''rc</tt> o en <tt>~/.kde/share/config/'''''nom_aplicació'''''rc</tt> a on '''''nom_aplicació''''' és el nom de l'aplicació que està tenint problemes. El fitxer de configuració és el problema més probable.
** Log out, then log in afresh. New default files will replace your renamed ones.
+
** Sortiu de la sessió i accediu-hi altra vegada. Els nous fitxers per omissió substituiran als que heu reanomenat.
  
* Clean out <tt>/tmp</tt> and <tt>/var/tmp</tt>. KDE stores some temporary files which can sometimes cause problems. You will need to be root to do this. You might also like to try removing the following files. Make sure you exit KDE first though! (The easiest safe way is to choose Failsafe at bootup.):  
+
* Netegeu <tt>/tmp</tt> i <tt>/var/tmp</tt>. El KDE desa alguns fitxers temporals que de vegades poden causar problemes. Per a fer-ho hauríeu de ser root. Potser també us agradi eliminar els següents fitxers. Assegureu-vos de sortir primer del KDE! (La forma més fàcil d'assegurar-se és triar a prova d'errors durant l'accés):  
 
** <tt>~/.dbus</tt>
 
** <tt>~/.dbus</tt>
 
** <tt>~/.kde/tmp-'''''nom_màquina'''''</tt> que normalment és un enllaç simbòlic al següent fitxer:  
 
** <tt>~/.kde/tmp-'''''nom_màquina'''''</tt> que normalment és un enllaç simbòlic al següent fitxer:  
Line 29: Line 29:
 
** <tt>/tmp/ksocket-'''''USUARI'''''</tt>
 
** <tt>/tmp/ksocket-'''''USUARI'''''</tt>
  
* If you're running an old release from KDE, try updating to the latest version - many bugs are fixed with each new version, so your problem might already be fixed.
+
* Si esteu executant una versió antiga de KDE, proveu a actualitzar a la versió més recent -molts errors es corregeixen amb cada nova versió, de manera que el problema es pot arreglar-.
  
* Try searching the [http://bugs.kde.org Bugzilla]. Many common problems have been reported and discussed there.
+
* Proveu cercant al [http://bugs.kde.org Bugzilla]. Molts problemes comuns han estat informats i debatuts allà.
  
* If your problem is more general than just one KDE application (e.g., "sound stops working when I start my KDE desktop"), try starting X with a different window manager. Even if you haven't installed another WM, 'twm' will be available, as it ships by default with X.
+
* Si el vostre problema és més general que una aplicació KDE (per exemple, «el so deixa de funcionar quan inicio el meu escriptori KDE»), proveu a iniciar X amb un gestor de finestres diferent. Fins i tot si no heu instal·lat un altre WM, «twm» estarà disponible, ja que ve per omissió amb X.
** If you start X with the 'startx' command, just put the appropriate command in the file .xinitrc in your home directory. (If it doesn't exist, create it)  
+
** Si inicieu X amb l'ordre «startx», només cal posar l'ordre apropiada en el fitxer .xinitrc en el vostre directori d'inici. (Si no existeix, creeu-lo).
** If you start your desktop from kdm, this will not work.
+
** Si inicieu el vostre escriptori des de kdm, això no funcionarà.
  
== Some specific problems ==
+
== Alguns problemes específics ==
  
 
{|
 
{|
Line 60: Line 60:
 
|<imagemap>
 
|<imagemap>
 
Image:Applications-engineering.png|48px
 
Image:Applications-engineering.png|48px
default [[Special:myLanguage/GPU-Performance|Rendiment de la targeta gràfica]]
+
default [[Special:myLanguage/Desktop_Effects_Performance|Rendiment de la targeta gràfica]]
 
desc none
 
desc none
</imagemap>||'''[[Special:myLanguage/GPU-Performance|Rendiment de la targeta gràfica]]'''
+
</imagemap>||'''[[Special:myLanguage/Desktop_Effects_Performance|Rendiment de la targeta gràfica]]'''
 
:Treure el màxim partit a la vostra targeta gràfica NVidia, ATI, Intel
 
:Treure el màxim partit a la vostra targeta gràfica NVidia, ATI, Intel
 
|-
 
|-
Line 83: Line 83:
  
 
<!--T:4-->
 
<!--T:4-->
[[Category:Getting Started]]
+
[[Category:Com començar/ca]]
[[Category:System]]
+
[[Category:Sistema/ca]]

Latest revision as of 16:16, 31 March 2012

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Dialog-information.png
Information
Si el vostre problema està relacionat amb una aplicació', comproveu si hi ha una secció Consells i trucs o Solució de problemes per a dita aplicació.


Weather-clear.png
Per a iniciar-vos
Alguns llocs i articles que us ajudaran a començar i a sentir-vos com a casa.

Tard o d'hora us adonareu que alguna cosa no funciona correctament, de manera que aquí hi ha alguns consells generals sobre solució de problemes, després trobareu alguns enllaços a problemes més específics.

Tècniques generals per a la solució de problemes

Hi ha alguns passos bàsics que poden ajudar en la solució de problemes amb el programari KDE. Haureu de provar els següents passos abans de preguntar a #kde o la llista de correu general de kde, ja que és probable que us diguin que ho intenteu de totes maneres Face-smile.png

 • Proveu creant un nou usuari i executar el programari KDE amb aquest. Si el problema no es produeix amb el nou usuari, és probable que hi hagi un problema amb un fitxer en el directori ~/.kde (amb totes les referències a aquest directori, tingueu en compte que algunes distribucions l'anomenen ~/.kde4). A continuació, hauríeu de provar:
  • Canvieu el nom del fitxer causa del problema. Per cercar un fitxer adequat, cerqueu a ~/.kde/share/apps/nom_aplicaciórc o en ~/.kde/share/config/nom_aplicaciórc a on nom_aplicació és el nom de l'aplicació que està tenint problemes. El fitxer de configuració és el problema més probable.
  • Sortiu de la sessió i accediu-hi altra vegada. Els nous fitxers per omissió substituiran als que heu reanomenat.
 • Netegeu /tmp i /var/tmp. El KDE desa alguns fitxers temporals que de vegades poden causar problemes. Per a fer-ho hauríeu de ser root. Potser també us agradi eliminar els següents fitxers. Assegureu-vos de sortir primer del KDE! (La forma més fàcil d'assegurar-se és triar a prova d'errors durant l'accés):
  • ~/.dbus
  • ~/.kde/tmp-nom_màquina que normalment és un enllaç simbòlic al següent fitxer:
  • /tmp/tmp-kde-USUARI
  • ~/.kde/socket-nom_màquina que també és normalment un enllaç simbòlic a:
  • /tmp/ksocket-USUARI
 • Si esteu executant una versió antiga de KDE, proveu a actualitzar a la versió més recent -molts errors es corregeixen amb cada nova versió, de manera que el problema es pot arreglar-.
 • Proveu cercant al Bugzilla. Molts problemes comuns han estat informats i debatuts allà.
 • Si el vostre problema és més general que una aplicació KDE (per exemple, «el so deixa de funcionar quan inicio el meu escriptori KDE»), proveu a iniciar X amb un gestor de finestres diferent. Fins i tot si no heu instal·lat un altre WM, «twm» estarà disponible, ja que ve per omissió amb X.
  • Si inicieu X amb l'ordre «startx», només cal posar l'ordre apropiada en el fitxer .xinitrc en el vostre directori d'inici. (Si no existeix, creeu-lo).
  • Si inicieu el vostre escriptori des de kdm, això no funcionarà.

Alguns problemes específics

Preferences-desktop-sound.png
Problemes de so
Qüestions general de so, quan el so no funciona, o no funciona correctament
 
Printer.png
Solució de problemes en els perifèrics
Connexió d'una impressora, escàner, etc.
 
Applications-engineering.png
Rendiment de la targeta gràfica
Treure el màxim partit a la vostra targeta gràfica NVidia, ATI, Intel
 
Network-wireless.png
Gestió de la xarxa
Resoldre els problemes amb les xarxes, connexions sense fils, banda ampla mòbil i VPN


Anar a Com obtenir ajuda

This page was last edited on 31 March 2012, at 16:16. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.