Difference between revisions of "Workspace Configuration/Desktop Configuration/ro"

(Created page with "===Dând Teme Desktop-ului===")
(Created page with "[http://thinkmoult.com/2012/06/20/tech-tip-11-how-to-have-animated-wallpapers-in-kde/ Moult's blog] "Cum sa avem fundaluri animate in KDE" explică cum se scrie un script scur...")
 
(25 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
===Dând Teme Desktop-ului===
 
===Dând Teme Desktop-ului===
  
[[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/4.4/Configuration|The Plasma FAQ Configuration page]] tells you where to find new themes for your Plasma Desktop, and how to install them.
+
[[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/4.4/Configuration|Pagina de configurare Plasma FAQ]] vă spune unde să găsiţi noi teme pentru Plasma Desktop-ul dumneavoastră, şi cum să le instalaţi.
  
===Theming Non-KDE Software===
+
===Dând teme Software-ului Non-KDE ===
  
The first thing to look at is <menuchoice>SystemSettings -> Appearance -> GTK+ Appearance</menuchoice> section - there you can select <menuchoice>Use my KDE fonts in GTK+ Applications</menuchoice>.
+
Primul lucru care trebuie văzut este secţia <menuchoice>SystemSettings -> Appearance -> GTK+ Appearance</menuchoice> - acolo puteţi selecta <menuchoice>Use my KDE fonts in GTK+ Applications</menuchoice>.
  
You can also use the [http://en.wikipedia.org/wiki/QtCurve QtCurve] to make GTK apps use the current Qt/KDE style. Instructions on how to install and use it for Kubuntu (you just get rid of apt-get specifics and use GUI package manager of your distribution instead of Ubuntu command line) can be found [http://maketecheasier.com/install-qtcurve-in-kde/2010/03/29 here]. Please refer to your distribution for packages.
+
Puteţi de asemenea folosi [http://en.wikipedia.org/wiki/QtCurve QtCurve] pentru a face aplicaţiile GTK să folosească stilul curent Qt/KDE. Intrucţiuni despre cum să-l instalaţi şi să-l folosiţi pentru Kubuntu (doar scăpaţi de specificul apt-get şi folosiţi pachetul de manager GUI de distribuţie în loc de linia de comandă Ubuntu) poate fi găsit [http://maketecheasier.com/install-qtcurve-in-kde/2010/03/29 here].Vă rugăm să vă consultaţi distribuţia pentru pachete.
  
===Theming KDE Applications to look like GTK applications===
+
===Dând teme Aplicaţiilor  KDE să arate precum aplicaţiile GTK===
  
Since Qt 4.5 release, there is support for gtk themes for Qt GUI styles. In most distributions this will be available from KDE software version 4.3.
+
Încă de la lansarea Qt 4.5 există suport pentru temele gtk pentru stilurile Qt GUI.În cele mai multe distribuţii acest lucru va fi disponibil de la KDE software version 4.3.
  
=== Making Qt applications share the color scheme of KDE4 applications ===
+
=== Făcând aplicaţiile Qt să împărtăşească schema de culori a aplicaţiilor KDE4 ===
  
Some applications (Qt4 applications) running under KDE4 do not share the same color scheme as KDE4 applications, have an odd background color, or have white text on white buttons, etc. If you change the palette/color scheme in <menuchoice>System Settings -> Appearance -> Colors</menuchoice>, the Qt applications you have running become the correct color, but change back once they are restarted.
+
Unele aplicaţii (aplicaţiile Qt4) care rulează sub KDE4 nu împărtăşesc aceeaşi schemă de culori precum cea a aplicaţiilor KDE4,au o cuoare de fundal ciudată, sau au text-ul scris cu alb pe butoane albe,etc.Dacă schimbaţi schema de paletă/culoare în <menuchoice>System Settings -> Appearance -> Colors</menuchoice>, aplicaţiile Qt pe care le aveţi pornite devin culoarea corectă,dar revin înapoi odată ce sunt repornite.
  
''Solution'' You may have a leftover .kde folder from KDE3 in your home directory, and Qt looks at it first instead of the .kde4 settings folder. You can either rename or remove the .kde/share/config/kdeglobals file, which will cause Qt to use the .kde4/share/config/kdeglobals file instead. The next time a KDE3 application is started, it will regenerate the .kde/share/config/kdeglobals file, and will use the default KDE3 theme and colors, but will not affect the Qt applications colors.
+
''Soluţie'' Este posibil să aveţi o rămăşiţă de folder .kde de la KDE3 în directorul dumneavoastră de bază,şi Qt o analizează prima dată în loc de folderul de setări .kde4.Puteţi să redenumiţi sau să eliminaţi fişierul .kde/share/config/kdeglobals,care va determina în schimb Qt-ul să folosească fişierul  .kde4/share/config/kdeglobals.Data viitoare când o aplicaţie KDE3 este pornită, va regenera fişierul .kde/share/config/kdeglobals şi va folosi implicit tema şi culorile KDE3-ului , dar nu va afecta culorile aplicaţiilor Qt.
  
===Title Bar Buttons===
+
===Butoanele Barei de Titlu===
  
Open <menuchoice>System Settings -> Appearance</menuchoice>, and select <menuchoice>Windows</menuchoice>, and take a look on the <menuchoice>Button</menuchoice> tab. Here you can customise the buttons in the title bar. '?', '_' and the square represent the What's this?, minimise, and maximise buttons. 'H' is a spacer. One or more can be added as desired. Your version may also have a circle - this is the ring of a radio button, the setting for showing windows in all desktops.
+
Deschide <menuchoice>System Settings -> Appearance</menuchoice> şi selectează <menuchoice>Windows</menuchoice> apoi aruncă o privire la fila <menuchoice>Button</menuchoice>.Aici poţi să personalizezi butoanele din bara de titlu. '?', '_' şi pătratul reprezintă What's this?,minimizare şi maximizarea butoanelor.'H' este un separator.Una sau mai multe pot fi adăugate după cum doriţi.Versiunea dumneavoastră poate avea de asemenea un cerc - este inelul unui buton radio,setarea pentru a vedea ferestre în toate desktop-urile.
  
You can re-arrange them as you prefer. Left-handed people, for instance, may prefer to align the controls from the left, instead of from the right.  
+
Le puteţi rearanja după cum preferaţi.Oamenii stângaci,de exemplu,pot prefera să alinieze controalele din stânga în loc de dreapta.  
  
 +
== Adăugare fundaluri animate ==
  
==Desktop Effects==
+
[http://thinkmoult.com/2012/06/20/tech-tip-11-how-to-have-animated-wallpapers-in-kde/ Moult's blog] "Cum sa avem fundaluri animate in KDE" explică cum se scrie un script scurt ce utilizează un player media pentru a simula fundaluri animate.
  
===Using KDE Desktop Effects===
 
  
The use of ''Desktop Effects'' is controlled by '''KWin'''.  You can see more information about them on the [[Special:myLanguage/KWin#Feature_Overview|KWin]] page.
+
==Efecte Desktop==
  
===Using Compiz with Plasma Desktop===
+
===Folosind Efecte KDE Desktop===
  
Install '''compiz'''. Open '''System Settings''', choose the <menuchoice>Session Manager</menuchoice> module in the <menuchoice>Advanced</menuchoice> tab, choose <menuchoice>compiz</menuchoice> in the ''Window Manager'' combobox and restart your desktop.
+
Folosirea ''Efectelor Desktop'' este controlată de '''KWin'''. Puteţi vedea mai multe informaţii despre acestea la pagina [[Special:myLanguage/KWin#Feature_Overview|KWin]].
  
==Sound Problems==
+
===Folosind Compiz cu Plasma Desktop===
  
* Take a look at [[Special:myLanguage/Sound_Problems|the Sound Problems page]]
+
Instalează '''compiz'''.Deschide '''System Settings''', alege modulul <menuchoice>Session Manager</menuchoice> din fila <menuchoice>Advanced</menuchoice>, alege <menuchoice>compiz</menuchoice> din cutia combo ''Window Manager'' şi reporneşte desktop-ul.
  
[[Category: Tutorials]]
+
==Probleme de sunet==
[[Category:Configuration]]
+
 
 +
* Aruncă o privire la  [[Special:myLanguage/Sound_Problems|pagina Problemelor de Sunet]]
 +
 
 +
[[Category: Tutoriale/ro]]
 +
[[Category:Configuraţie/ro]]

Latest revision as of 14:43, 15 February 2014

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Schimbând Aspectul

Dând Teme Desktop-ului

Pagina de configurare Plasma FAQ vă spune unde să găsiţi noi teme pentru Plasma Desktop-ul dumneavoastră, şi cum să le instalaţi.

Dând teme Software-ului Non-KDE

Primul lucru care trebuie văzut este secţia SystemSettings -> Appearance -> GTK+ Appearance - acolo puteţi selecta Use my KDE fonts in GTK+ Applications.

Puteţi de asemenea folosi QtCurve pentru a face aplicaţiile GTK să folosească stilul curent Qt/KDE. Intrucţiuni despre cum să-l instalaţi şi să-l folosiţi pentru Kubuntu (doar scăpaţi de specificul apt-get şi folosiţi pachetul de manager GUI de distribuţie în loc de linia de comandă Ubuntu) poate fi găsit here.Vă rugăm să vă consultaţi distribuţia pentru pachete.

Dând teme Aplicaţiilor KDE să arate precum aplicaţiile GTK

Încă de la lansarea Qt 4.5 există suport pentru temele gtk pentru stilurile Qt GUI.În cele mai multe distribuţii acest lucru va fi disponibil de la KDE software version 4.3.

Făcând aplicaţiile Qt să împărtăşească schema de culori a aplicaţiilor KDE4

Unele aplicaţii (aplicaţiile Qt4) care rulează sub KDE4 nu împărtăşesc aceeaşi schemă de culori precum cea a aplicaţiilor KDE4,au o cuoare de fundal ciudată, sau au text-ul scris cu alb pe butoane albe,etc.Dacă schimbaţi schema de paletă/culoare în System Settings -> Appearance -> Colors, aplicaţiile Qt pe care le aveţi pornite devin culoarea corectă,dar revin înapoi odată ce sunt repornite.

Soluţie Este posibil să aveţi o rămăşiţă de folder .kde de la KDE3 în directorul dumneavoastră de bază,şi Qt o analizează prima dată în loc de folderul de setări .kde4.Puteţi să redenumiţi sau să eliminaţi fişierul .kde/share/config/kdeglobals,care va determina în schimb Qt-ul să folosească fişierul .kde4/share/config/kdeglobals.Data viitoare când o aplicaţie KDE3 este pornită, va regenera fişierul .kde/share/config/kdeglobals şi va folosi implicit tema şi culorile KDE3-ului , dar nu va afecta culorile aplicaţiilor Qt.

Butoanele Barei de Titlu

Deschide System Settings -> Appearance şi selectează Windows apoi aruncă o privire la fila Button.Aici poţi să personalizezi butoanele din bara de titlu. '?', '_' şi pătratul reprezintă What's this?,minimizare şi maximizarea butoanelor.'H' este un separator.Una sau mai multe pot fi adăugate după cum doriţi.Versiunea dumneavoastră poate avea de asemenea un cerc - este inelul unui buton radio,setarea pentru a vedea ferestre în toate desktop-urile.

Le puteţi rearanja după cum preferaţi.Oamenii stângaci,de exemplu,pot prefera să alinieze controalele din stânga în loc de dreapta.

Adăugare fundaluri animate

Moult's blog "Cum sa avem fundaluri animate in KDE" explică cum se scrie un script scurt ce utilizează un player media pentru a simula fundaluri animate.


Efecte Desktop

Folosind Efecte KDE Desktop

Folosirea Efectelor Desktop este controlată de KWin. Puteţi vedea mai multe informaţii despre acestea la pagina KWin.

Folosind Compiz cu Plasma Desktop

Instalează compiz.Deschide System Settings, alege modulul Session Manager din fila Advanced, alege compiz din cutia combo Window Manager şi reporneşte desktop-ul.

Probleme de sunet


This page was last edited on 15 February 2014, at 14:43. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.