Krita/pl


Krita 2.4 z szybkim dostępem do koła skrótów pod prawym przyciskiem myszy -- autor: Tyson Tan
Logo Krita (od wersji 2.4)
Krita, program KDE do cyfrowego malowania i rysowania

Zaprojektowany do cyfrowego malowania, projektowania wstępnego, komiksów, a także tworzenia tekstur, wzorowany na tradycyjnych narzędziach malarskich. Wyposażony w wiele funkcji, z ergonomicznym i łatwym do dostosowania interfejsem graficznym.

Visit Krita's official website for up to date information:Krita.org

Krita Manual

Krita Questions? Want to dig deeper? Read the Krita site for documentation for the upcoming Krita 3.

Wstęp

Krita to darmowy, multiplatformowy program graficzny, służący do cyfrowego malowania, edycji obrazów, szkiców koncepcyjnych, tworzenia komiksów i tekstur. Wzorowany na narzędziach malarskich używanych podczas tradycyjnego malowania, ale jednocześnie wyposażony w elementy przydatne artystom, jak warstwy, filtry, krzywe wektorowe, narzędzia tekstowe oraz wspomaganie zarządzaniem kolorem. Krita jest aplikacją KDE opartą o platformę Calligra.

Cechy

 • Zaprojektowany specjalnie dla artystów, aby promować naturalne rysowanie i malowanie.
 • Unikalna '"paleta artysty" z kołem wyboru koloru, historią kolorów i ulubionymi pędzlami dostępna pod prawym przyciskiem myszy.
 • Multiple highly configurable brush engines create endless opportunities to mimic natural media or create new and unique brush strokes.
 • Layers offer standard Blending Modes, including multiply, overlay, screen, etc...) as well as opacity control, however, they also provide adjustments and fine tuning within specific layer types.
 • Supports Vector Layers with the ability to create and edit complex Path, Curve or Text-based objects.
 • Supports Autosave (1+ min >)
 • Supports User-customizable toolbar, shortcuts and drag-and-drop panels.
 • Szeroki zakres obsługiwanych formatów, łacznie z z formatm GIMP'a i Adobe Photoshop'a
 • Built-in Color Management System, supports color space conversion, RGB, CMYK and L*a*b, etc.
 • Rozszerzalny poprzez skrypty w OpenShiva, Python'ie i Ruby
 • Multiplatformowy, działa na szerokiej gamie dystrybucji GNU/Lnux, FreeBSD, Microsoft Windows i Mac OSX

Interfejs

Krita has a highly flexible and user-friendly interface. Nearly all aspects of the interface, including the toolbar, keyboard shortcuts and specific tool options through the movable tabbed panels, or Dockers can be customized to suit the specific needs of an individual or team. Dockers are panels that can be moved around the screen through familiar drag-and-drop gestures. Using these tools a personally customized task-based workspace can be created in minutes. Each workspace can be uniquely named, saved and recalled for later use. When combined with the right-click accessible Artist Palette pop-up, an artist can create a seamless experience customized specifically to their needs, whether it is project-based or based more on personal workflow requirements.

Paski narzędzi

Krita pozwala użytkownikom na bezproblemowe dostosowanie pasków narzędzi. W programie są ich dwa rodzaje: "Pliki" oraz "Pędzle i inne". Możesz dodawać lub usuwać wszystkie elementy paska narzędzi, zmieniać położenie tekstu, rozmiar ikony i kolejność. Tekst na przyciskach może być zmieniony, lub nawet zakryty poprzez przypisanie im własnych ikon (z zainstalowaną przestrzenią roboczą KDE Plasma). Podczas dostosowywania pasków narzędzi można przeszukiwać listę funkcji.

Skróty klawiszowe

A powerful feature in Krita is the ability to assign/reassign keyboard shortcuts. The user is encouraged to assign both the main shortcut and an alternative shortcut to a single command. While customizing shortcuts, the command list is searchable and the users is notified of any conflicting commands.

Krita pozwala na ustawienie skrótów klawiszowych, które jednocześnie przyśpieszają pracę, powielają sposób pracy innego programu lub też, najprawdopodobniej, wszystko powyższe.

Dokowane panele

Dockers are movable panels that each contain a specific set of tools. They are moved around the screen using familiar drag-and-drop gestures and can be placed either floating directly on the canvas or docked in one of the multiple docking areas. Dockers may be sized horizontally and vertically. Multiple dockers can be grouped in a shared space and switched between them by clicking on their tabs. By right-clicking on the title area of any panels you can easily add or remove panels from a complete list. A docker can also be collapsed to save space by clicking on its down arrow in the upper left corner.

Paleta

There are two kinds of palettes in Krita: the ordinary palette for color presets (Color Preset Docker), and the not-so-ordinary Artist Palette pop-up used for quick access to color selector, color history and favorite brushes. This quick access palette can be called up by right-clicking anywhere on the canvas, which liberates the artist from the interruption in switching among colors and tools, thus providing a more immersive user experience. Favorite brushes can be added to the palette by clicking on the toolbar button Save to Palette, as well as selecting from any number of tag-based group of brush sets.

System Pędzli

Krita has a powerful and highly customizable brush system modeled on various existing real-world drawing tools. In brush settings different genres of tools are grouped separately, each of them has tens of specified options which allow artists to adjust them thoroughly. On the right-side of the brush setting window is a sketchpad where you may test the current brush settings. The background color and sketchpad gradient can be altered by clicking the icons beneath it.

While using the brush tool ("Paint with brushes" in toolbox), you may change brush size by holding Shift and drag brush-tip horizontally on the canvas. By holding Ctrl you temporarily switch to color-picker. By holding middle-mouse button you can move canvas. Right-click for the quick palette. Quick sliders of Opacity, Flow and Size can be found on Krita's brush toolbar, while only two can be shown at the same time, you may click the plus button on the right to switch between different sliders.

Stable Brushes

 1. Pixel (Normal) brushes
 2. Smudge brushes
 3. Duplicate brushes
 4. Filter brushes
 5. Hairy brushes
 6. Hatching brushes

Experimental Brushes

 1. Chalk brushes
 2. Color Smudge brushes
 3. Curve brushes
 4. Deform brushes
 5. Dyna (Dynamic) brushes
 6. Experiment brushes
 7. Grid brushes
 8. Particle brushes
 9. Sketch brushes
 10. Spray brushes


Supported File Formats

The following file formats can be opened directly by Krita. However, you can only save directly to native supported formats. Use export to save files in formats which are not natively supported. Depending on your operating system and building environment, some file formats may not be supported.

Native Load and Save

 1. Krita document (.kra)
 2. OpenRaster Archiving image (.ora)
 3. PPM image
 4. PGM image
 5. PBM image
 6. PNG image
 7. JPEG image
 8. Windows BMP image
 9. XPM image
 10. XBM image
 11. TIFF image
 12. EXR image

Import and Export

 1. Open Document Drawing
 2. Photoshop image (.psd)
 3. GIMP image (.xcr)
 4. PDF document
 5. GIF image
 6. Nikon NEF raw image
 7. Canon CR2 raw image
 8. Sony SR2 raw image
 9. Canon CRW raw image
 10. Pentax PEF raw image
 11. Sigma X3F raw image
 12. Kodak KDC raw image
 13. Minolta MRW raw image
 14. Sony ARW raw image
 15. Kodak K25 raw image
 16. Kodak DCR raw image
 17. Olympus ORF raw image
 18. Panasonic raw image
 19. Panasonic raw2 image
 20. Fuji RAF raw image
 21. Sony SRF raw image
 22. Adobe DNG negative
 23. SVG image
 24. compressed SVG image
 25. WMF image
 26. Wordperfect / Drawperfect image
 27. Karbon14 drawing
 28. EPS
 29. PS document

Getting Krita

Krita can be downloaded as a part of Calligra Suite or get it directly from Krita's website.

More Information

Hints, Tips and Tutorials

Tutorials on UserBase


Video tutorials

Comics with Krita DVD Tutorial


This page was last edited on 24 February 2018, at 09:53. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->