Arbejdsgang ved oversættelse

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Translation Workflow and the translation is 100% complete.

Husk!

Denne side er forældet. For information om oversættelse se Arbejd med sprog og links i dette afsnit.


Meget af informationen på denne side er nu forældet. Der findes vejledninger for alle almindelige opgaver, herunder oversættelse, både on- og offline; der er links til disse på siden om Opgaver og værktøjer.

Advarsel

Når du redigerer sider, som allerede er markeret til oversættelse, så vil du se sektionsmarkører som denne: < !--T:1-- >. Sædvanligvis er hvert afsnit en sektion. Du må ikke ændre markørerne, medmindre du sletter en hel sektion, og i så fald skal du simpelt hen fjerne den overflødige markør. Når du tilføjer nye afsnit, må du ikke tilføje markører – markøren vil blive tilføjet automatisk, når dine ændringer er blevet godkendt til oversættelse. Hvis du vil flytte en hel sektion, så flyt markøren med. Det er det eneste tilfælde, hvor du må gøre noget ved markørene – systemet vil gøre resten.


Retningslinjer, som gælder for alle sprog

Information

Dette afsnit er nyt og vil blive tjekket af erfarne oversættere.KDE's stil

KDE anvender en hjælpsom, stræbsom og ægte tone. Vores kommunikation stræber mod at være:

Effektiv
Fremhæv effektivitetens elegance — fra færre skridt og reduceret arbejde til mindre omkostninger.
Utvungen
Kommunikér med enkle begreber. Vær koncis, intuitiv, veltalende og flydende.
Nyttig
Adressér reelle behov og åbn op for nye muligheder.
Dybtgående
Kommunikér på en måde, som er lige så imødekommende og vidtfavnende som den teknologi, der omtales.
Meningsfuld
Brug virkelige eksempler og originale anbefalinger for at gøre meddelelsen personlig og relevant.

Kend dine evner

KDE er afhængig af frivillige oversættere til at hjælpe med at gøre nyttig information om KDE tilgængelig over hele verden. Som frivillig forventes du ikke at have nogen formel træning, men vi beder dig om at være opmærksom på dine sproglige evner, sådan at du søger hjælp til at færdiggøre en oversættelse, når du løber ind i vanskelige sproglige problemer eller indhold, som du har forudsætninger for at kunne oversætte.

Fordi mange af artiklerne i KDE's wiki er af en teknisk natur, så er det nyttigt at være bekendt - eller endda fortrolig - med KDE-produkter. Du får brug for at kunne skelne imellem almindelige begreber og tekniske begreber i en sammenhæng og kunne afgøre, hvornår elementer fra en brugerflad eller arbejdsgang, som nævnes i teksten skal oversættes.


Generelle retningslinjer

Vendinger, jargon og humor
Når du oversætter, så kan du komme ud for vendinger, ordspil eller jargon, som er specifik for det oprindelige sprog og er vanskelige at oversætte effektivt.
I sådanne tilfælde skal du blot oversætte det begreb eller den pointe, som artiklen forsøger forklare - ikke de præcise ord.
Sørg for at videregive det overordnede budskab og lad være med at bekymre dig om tab af humor eller jargon.
Egennavne
Navne på firmaer og produkter skal ikke oversættes. Egennavne og produktnavne bør forblive på engelsk uanset, hvilket sprog, du oversætter til.
Personnavne bør også forblive på engelsk på sprog med latinske alfabeter, men du kan transliterere dem til ikke-latinske alfabeter.
Terminologi
Du kan få hjælp med oversættelse af vanskelige konstruktioner of tekniske termer på TAUS.
Skriv blot din ønskede tekst og vælg så, hvilket sprog, du vil oversætte det til og fra. Ikke alle termer er medtaget for alle sprog, men det kan være et nyttigt værktøj til færdiggørelse af nøjagtige oversættelser.
Titler på værker
Når du kommer ud for titler på bøger, programmer, funktioner, distributioner eller andre offentliggjorte arbejder, så tjek om titlen allerede er blevet oversat officielt til dit sprog (af udgiveren eller distributøren), og brug i så fald den oversættelse.
Hvis du ikke kan finde en oversættelse af den givne title til dit sprog, så gør dit bedste for at oversætte den så nøjagtigt som muligt.
Måleenheder
Omregn enheder til det, der er almindeligt i det sprog eller område, du oversætter til. For eksempel bruger nogel engelsktalende lande enheden inch, mens andre lande foretrækker enheden centimeter.
Brugerfladebegreber
Oversæt brugerfladebegreber som det normalt gøres på dit sprog.


Du kan finde mere information her:

1. http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/start

2. Ordliste: http://translate.sourceforge.net/wiki/guide/glossary

3. Endnu en ordliste: http://www.glossary.com/category.php?q=Computer

Følg med i, hvad der sker

Jeg foreslår, at diskussionssiden knyttet til denne side bliver brugt til en velordnet debat om problemer, som dukker op - ikke mindst problemer, hvor eksisterende markup skaber problemer. Gamle tråde om problemer, som for længst er løst vil blive ryddet op, og når vi har fundet en løsning, vil jeg opdatere den relevante hjælpeside. Jeg beder dig om at sætte siden Talk:Translation_Workflow på din overvågningsliste.

Få en bedre forståelse af processen

Du kan få en mere uddybende beskrivelse af oversættelsesudvidelsen ved at læse beskrivelsen på udviklernes websted.

Tip

Overvåg fremgangen for dit sprog ved at følge siden Special:LanguageStats, hvis du har indstillet dit eget sprog som brugerfladesprog på UserBase.


Sprogspecifikke retningslinjer

Alle sprog, som skrives fra højre mod venstre

Mediawiki er endnu ikke god til at understøtte Højre-til-venstresprog. En midlertidig løsning er at tilføje tagget < div dir="rtl" > til starten af din oversættelse (dvs. til den første meddelelse) og < /div > efter den sidste sætning med kategorien.


Vi vil gerne have teamledere for hvert sprog. I takt med, at vi får udpeget teamledere vil de oprette en side til deres sprog, hvor deres navn fremgår. De har det sidste ord med hensyn til spørgsmål om oversættelse til deres sprog. Retningslinjerne findes herunder.

Catalansk
Kinesisk
Dansk
Fransk
Galicisk
Tysk
Italiensk
Rumænsk
Russisk
Spansk
Ukrainsk