Difference between revisions of "Quick Start/sk"

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(33 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 13: Line 13:
 
===Vytvorenie účtu===
 
===Vytvorenie účtu===
  
[[Image:LogIn.png|center]]
+
# Register a [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index KDE Identity] (your username will be combined based on your first and last name given during registration).
 +
# After that is done, use the link in the sidebar of this wiki [[Special:PhabricatorLogin/redirect|Login with Phabricator]]. This redirects you to [https://phabricator.kde.org KDE Phabricator], where you need to activate your Identity that was done in the last step.
 +
# After the activation you are asked if you want to allow the wiki to use your account. Answer with Yes, and you are taken back to this wiki.
 +
# Back here you are asked if you want to set up a new account or if you want to link to an already existing account, in case you already had one. If so, enter your former username and your old password. If not, simply enter the username you wish to use for this wiki.
 +
# Now you are logged in, congrats!
  
Na spodku postrannej lišty  na každej stránke uvidíte "Prihlásiť / Vytvoriť nový účet" odkaz.  Je to ten istý odkaz, kde si vytvárate účet, alebo používate už existujúci. Kliknite na odkaz, vyberte si Vaše používateľské meno a heslo a môžte začať.  Uvidíte že pod Osobnými nástrojmi sa zobrazuje Vaše požívateľské meno, a máte tam nejaké ďalšie odkazy. Venujte trochu času prezretiu týchto stránok, zvlášť stránke "Nastavenia" kde potrebujete nastaviť  časové pásmo v sekcii "Dátum a čas".
+
You can now change your profile in [[Special:Preferences]], for example timezone in the <menuchoice>Date and time</menuchoice> tab.
 
+
Určite máte mnoho otázok a "UserBase" na prvý pohľad možno pôsobí trochu odstrašujúco, ale je tam mnoho stránok, ktoré Vám pomôžu začať.
+
  
 
===Vyhľadanie stránok v rovnakej kategórii===
 
===Vyhľadanie stránok v rovnakej kategórii===
  
Na spodku stránky by ste mali nájsť odkaz na kategóriu, ktorý vyzerá ako ''<nowiki>[[Category:Getting Started]]</nowiki>''.  Ak stránka patrí do viac ako jednej kategórie môže odkaz vyzerať ako ''<nowiki>[[Category:Getting Started|Contributing]]</nowiki>''.  Ak prejdete kurzorom ponad odkaz na kategóriu (skutočný, nie zobrazený príklad) uvidíte že každá z týchto kategórií je odkaz na ďaľšiu stránku. Na tejto stránke nájdete zoznam súvisiacich stránok.
+
Na spodku stránky by ste mali nájsť odkaz na kategóriu, ktorý vyzerá ako ''<nowiki>[[Category:Začíname/sk]]</nowiki>''.  Ak stránka patrí do viac ako jednej kategórie môže odkaz vyzerať ako ''<nowiki>[[Category:Začíname/sk|Prispievanie/sk]]</nowiki>''.  Ak prejdete kurzorom ponad odkaz na kategóriu (skutočný, nie zobrazený príklad) uvidíte že každá z týchto kategórií je odkaz na ďaľšiu stránku. Na tejto stránke nájdete zoznam súvisiacich stránok.
  
 
===Začať prispievať na Anglické stránky===
 
===Začať prispievať na Anglické stránky===
  
{{Note|1=All new content ''must'' be in EnglishThe reason is that the translation system allows changes on the English pages to be passed for translation. It is not possible to operate in the reverse, changing a translated page and passing the change back to the English page.}}
+
{{Note|1=Všetok nový obsah ''musí'' byť v angličtineDôvodom je že prekladací systém dovoľuje zmeny v anglických stránkach odovzdať na preklad. Nie je možné toto vykonávať opačne, zmeniť preloženú stránku a odovzdať zmeny späť na anglickú stránku.}}
  
When you are logged in you have an Edit icon (or tab, depending on the theme you use) on every page. Your "My preferences" link will also give you the choice of having edit links for each section. These can be used to make a small edit or add a snippet to an existing page. You might also find it useful to set "Preview" as a default. You will find guidelines on the [[Special:myLanguage/Modify a Page|Modify a Page]] page.
+
Keď ste prihlásený máte ikonu upraviť (alebo záložku, závisí od témy ktorú používate) na každej stránke. Odkaz na Vaše "Osobné nastavenia" Vám dáva možnosť mať odkaz [upraviť] pre každú sekciu. Tieto môžete použiť na drobné úpravy, alebo drobné príspevky na existujúcu stránku. Mohlo by byť pre Vás užitočné nastaviť "Náhľad" ako predvolený. Návody nájdete na stránke [[Special:myLanguage/Modify a Page|Úprava stránky]].
  
If you are interested in creating a whole page (or series of pages), you will find a short introduction to [[Special:myLanguage/Toolbox|relevance of content]] and on the same page there are links to [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|How-To pages]] for most common tasks.
+
Ak Vás zaujíma vytváranie celej stránky (alebo série stránok), tu nájdete krátky úvod o [[Special:myLanguage/Toolbox|význame obsahu]] a na tej istej stránke sú odkazy na [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|How-To]] stránky pre najčastejšie otázky.
  
Whatever happens, you are not alone. If you hit a problem don't be afraid to ask. Use "Discussion" pages for questions about the topics under discussion - they are usually picked up quite quickly. There is also a [http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=71&t=85944 forum topic] for questions about editing. Quick questions that don't need a lengthy answer can also be asked on Freenode IRC, channel [irc://chat.freenode.net/kde-www #kde-www].
+
Čokoľvek sa stane, nie ste sám. Ak narazíte na problém, nebojte sa spýtať. Použite stránku "Diskusia" a položte otázku do diskusie podľa témy - reakcie sa väčšinou dočkáte veľmi rýchlo. Existuje tiež [http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=71&t=85944 fórum] na otázky o úpravách. Rýchle otázky, ktoré nevyžadujú dlhé odpovede, môžete tiež klásť na kanály Freenode IRC [irc://chat.freenode.net/kde-www #kde-www].
  
{{Info|1=You will find help for many common tasks on [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|the Tasks and Tools page]]}}
+
{{Info|1=Pomoc pri mnohých najčastejších problémoch nájdete na stránke  [[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools|Úlohy a nástroje]]}}
  
Above all, we want '''UserBase''' to be an enjoyable experience, both for readers and contributors.
+
Nadovšetko chceme, aby '''UserBase''' bola príjemným zážitkom, ako pre čitateľov tak i pre prispievateľov.
  
==Working with page translation==
+
==Práca s prekladmi stránok==
  
If you want to get started in translating documents, you will find information on [[Special:myLanguage/Translate_a_Page|Translate a Page]]. Use the sidebar link to apply for adding to the Translator group. The sidebar link [[Special:LanguageStats|Translation Tools]] is a good way to monitor what is happening to translations to your language.
+
Ak chcete začať prekladať dokumenty, informácie nájdete na [[Special:myLanguage/Translate_a_Page|Preklad stránky]]. Použite bočný panel na pridanie do skupiny prekladateľov. Odkaz [[Special:LanguageStats|Začať prekladať]] v bočnom panely je dobrý spôsob ako sledovať v akom stave je preklad do Vašeho jazyka.
  
 
[[Category:Začíname/sk]]
 
[[Category:Začíname/sk]]
[[Category:Contributing]]
+
[[Category:Prispievanie/sk]]

Latest revision as of 05:20, 7 April 2016

Other languages:
български • ‎bosanski • ‎català • ‎čeština • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎فارسی • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎русиньскый • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎தமிழ் • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Čo je nové na UserBase?

UserBase je na čítanie otvorená pre každého. Ak chcete prispievať do UserBase musíte si zaregistrovať účet; toto má mnoho výhod:

  • Získate používateľské meno a používateľskú stránku, ktorú môžete použiť na tvorbu návrhov.
  • Môžete sledovať stránky aby ste boli upozornený ak sa na stránke niečo zmení.
  • Vaše používateľské meno uľahčuje ostatným ľuďom rozpoznať Vašu prácu.
  • Stanete sa súčasťou KDE komunity.
  • ... a omnoho viac!

Registrácia je veľmi rýchla a jednoduchá, čitajte ďalej pre viac informácií.

Vytvorenie účtu

  1. Register a KDE Identity (your username will be combined based on your first and last name given during registration).
  2. After that is done, use the link in the sidebar of this wiki Login with Phabricator. This redirects you to KDE Phabricator, where you need to activate your Identity that was done in the last step.
  3. After the activation you are asked if you want to allow the wiki to use your account. Answer with Yes, and you are taken back to this wiki.
  4. Back here you are asked if you want to set up a new account or if you want to link to an already existing account, in case you already had one. If so, enter your former username and your old password. If not, simply enter the username you wish to use for this wiki.
  5. Now you are logged in, congrats!

You can now change your profile in Special:Preferences, for example timezone in the Date and time tab.

Vyhľadanie stránok v rovnakej kategórii

Na spodku stránky by ste mali nájsť odkaz na kategóriu, ktorý vyzerá ako [[Category:Začíname/sk]]. Ak stránka patrí do viac ako jednej kategórie môže odkaz vyzerať ako [[Category:Začíname/sk|Prispievanie/sk]]. Ak prejdete kurzorom ponad odkaz na kategóriu (skutočný, nie zobrazený príklad) uvidíte že každá z týchto kategórií je odkaz na ďaľšiu stránku. Na tejto stránke nájdete zoznam súvisiacich stránok.

Začať prispievať na Anglické stránky

Note-box-icon.png
 
Note
Všetok nový obsah musí byť v angličtine. Dôvodom je že prekladací systém dovoľuje zmeny v anglických stránkach odovzdať na preklad. Nie je možné toto vykonávať opačne, zmeniť preloženú stránku a odovzdať zmeny späť na anglickú stránku.


Keď ste prihlásený máte ikonu upraviť (alebo záložku, závisí od témy ktorú používate) na každej stránke. Odkaz na Vaše "Osobné nastavenia" Vám dáva možnosť mať odkaz [upraviť] pre každú sekciu. Tieto môžete použiť na drobné úpravy, alebo drobné príspevky na existujúcu stránku. Mohlo by byť pre Vás užitočné nastaviť "Náhľad" ako predvolený. Návody nájdete na stránke Úprava stránky.

Ak Vás zaujíma vytváranie celej stránky (alebo série stránok), tu nájdete krátky úvod o význame obsahu a na tej istej stránke sú odkazy na How-To stránky pre najčastejšie otázky.

Čokoľvek sa stane, nie ste sám. Ak narazíte na problém, nebojte sa spýtať. Použite stránku "Diskusia" a položte otázku do diskusie podľa témy - reakcie sa väčšinou dočkáte veľmi rýchlo. Existuje tiež fórum na otázky o úpravách. Rýchle otázky, ktoré nevyžadujú dlhé odpovede, môžete tiež klásť na kanály Freenode IRC #kde-www.

Dialog-information.png
 
Information
Pomoc pri mnohých najčastejších problémoch nájdete na stránke Úlohy a nástroje


Nadovšetko chceme, aby UserBase bola príjemným zážitkom, ako pre čitateľov tak i pre prispievateľov.

Práca s prekladmi stránok

Ak chcete začať prekladať dokumenty, informácie nájdete na Preklad stránky. Použite bočný panel na pridanie do skupiny prekladateľov. Odkaz Začať prekladať v bočnom panely je dobrý spôsob ako sledovať v akom stave je preklad do Vašeho jazyka.


This page was last modified on 7 April 2016, at 05:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.