விரைவு தொடக்கம்

Revision as of 12:00, 25 May 2013 by John13smith (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Other languages:
български • ‎bosanski • ‎català • ‎čeština • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎فارسی • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎русиньскый • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎தமிழ் • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

நீங்கள் பயனர் தளத்திற்கு புதியவரா ?

பயனர் தளத்தை யாவரும் வாசிக்கலாம். நீங்கள் பயனர் தளத்திற்கு பங்களிக்க வேண்டுமானால் ஒரு பதிவு செய்ய வேண்டும்; இதற்கு பல பயன்கள் உள்ளன:

  • நிங்கள் ஒரு பயனர் பெயர் மற்றும் ஒரு பயனர் பக்கம் பெறுவீர்கள். அந்த பயனர் பக்கதை விரைவுகள் செய்ய பயன்படுத்தலாம்.
  • நீங்கள் பக்கதில் மாற்றங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டால் அறிவிப்புகளை பெற பக்கங்களை பார்க்கலாம்.
  • உங்கள் பயனர் பெயர், மற்ற மக்கள் உங்கள் வேலைபாடுகளை எளிதாக அங்கீகரிக்க உதவுகின்றது.
  • நீங்கள் கேடியீ சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாகிறீர்கள்.
  • ....மேலும் பல!

பதிவு மிகவும் விரைவானது மற்றும் எளிதானது, மேலும் தகவலுக்கு தொடர்ந்து வாசிக்க.

கணக்கு உருவாக்கம்

LogIn.png

At the bottom of the sidebar on any page you'll see the "Log in / create account" link. It's the same link, whether you are creating an account or using an existing one. Follow the link, choose your username and password, and you are ready to go. You'll notice that under Personal Tools it now shows your username, and you have some other links. Take a little time to browse those pages, especially the "My Preferences" page where you may want to set the timezone under the "Date and time" tab.

No doubt you have lots of questions, and UserBase looks a little daunting at first sight, but there are many pages that help you get started.

Finding Pages in the same Category

At the bottom of a page you should find a category link, which will look like [[Category:Getting Started]]. If a page is relevant to more than one category it might look something like [[Category:Getting Started|Contributing]]. If you hover over the category statement (the real one, not this display dummy) you will see that each of those categories is a link to another page. On that page you will find a listing of related pages.

Starting to Contribute to English pages

Note-box-icon.png
 
Note
All new content must be in English. The reason is that the translation system allows changes on the English pages to be passed for translation. It is not possible to operate in the reverse, changing a translated page and passing the change back to the English page.


When you are logged in you have an Edit icon (or tab, depending on the theme you use) on every page. Your "My preferences" link will also give you the choice of having edit links for each section. These can be used to make a small edit or add a snippet to an existing page. You might also find it useful to set "Preview" as a default. You will find guidelines on the Modify a Page page.

If you are interested in creating a whole page (or series of pages), you will find a short introduction to relevance of content and on the same page there are links to How-To pages for most common tasks.

Whatever happens, you are not alone. If you hit a problem don't be afraid to ask. Use "Discussion" pages for questions about the topics under discussion - they are usually picked up quite quickly. There is also a forum topic for questions about editing. Quick questions that don't need a lengthy answer can also be asked on Freenode IRC, channel #kde-www.

Dialog-information.png
 
Information
You will find help for many common tasks on the Tasks and Tools page


Above all, we want UserBase to be an enjoyable experience, both for readers and contributors.

பக்க மொழிபெயர்ப்பு

If you want to get started in translating documents, you will find information on Translate a Page. Use the sidebar link to apply for adding to the Translator group. The sidebar link Translation Tools is a good way to monitor what is happening to translations to your language.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.