Akonadi og AddressBook

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Akonadi and AddressBook and the translation is 100% complete.

Note

Denne artikel gælder også for andre programmer, som bruger Akonadi, for eksempel KMail og KOrganizer.


Denne information stillet til rådighed af Tobias Koenig, KDE-PIM developer.

Nogle definitioner

Ved egentlige data forstår vi de egentlige data som kontakter eller begivenheder. Disse data gemmes direkte enten på en groupware-server eller i en lokal fil; præcis hvor afhænger af, hvilken ressource, du bruger. Ressourcen Personal Contacts gemmer fx sine data i $HOME/.local/share/contacts, mens ressourcen VCard File (som det ikke anbefales at bruge ) gemmer sine data i $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf.

De cachede data er kopier af de 'egentlige data', som gemmes i databasen for hurtigere tilgang og offline opbevaring. Databasen indeholder også metadata, som er administrative data, som Akonadi behøver for at virke korrekt.

Ved konfigurationsdata forstås de data, som konfigurerer Akonadi-serveren og de enkelte ressourcer. Serverens konfigurationsdata kan findes under $HOME/.config/akonadi, mens ressourcernes konfigurationsdata for det meste gemmes i $HOME/.kde/share/config/akonadi_xyz_resourcerc# (hvor xyz er ressourcens navn og # er et løbenummer).

Akonadi-serverens konfigurationsdata er et par filer i $HOME/.config/akonadi - dette kan ændres ved hjælp af miljøvariablene $XDG_DATA_HOME og $XDG_CONFIG_HOME, hvis standardværdier er henholdsvis $HOME/.local/share og $HOME/.config, hvis de ikke er definerede. De fortæller hvilke datakilder og hjælpeprogrammer, der er aktive og vil blive startet og overvåget (sådan at de kan genstartes efter nedbrud) af en af Akonadis serverprocesser (akonadi_control). KDE's lokale basismappe kan ændres evd hjælp af miljøvariablen $KDEHOME med standardværdien $HOME/.kde, hvis den ikke er defineret (eller $HOME/.kde4, hvis distributionen ændrede standarden ved at patche koden). Se

kde4-config --path data

Hver datakilde-handler (kaldet en ressource) og hjælpeprogram (kaldet en agent) kan have sin egen konfiguration, selvom nogle agenter og ressourcer ikke behøver at konfigureres. Den generelle regel er, at for ethvert emne i $HOME/.config/akonadi/agentsrc er der en tilsvarende konfigurationsfil i $HOME/.kde/share/config. Hvis for eksempel afsnittet [Instances] i agentrc indeholder emnet akonadi_ical_resource_2, så er der en konfigurationsfil ved navn akonadi_ical_resource_2rc i KDEs mappe config.

Afhængigt af datatypen vil sådanne konfigurationsfiler for ressourcer indeholde navnet på filer eller mapper, hvor data gemmes. Almindelig steder er KDE's gamle standardfiler, fx $HOME/.kde/share/apps/korganizer/std.ics. Nye standardsteder er filer ogmapper i $HOME/.local/share, fx $HOME/.local/share/contacts.

Indtil nu (dvs. i faktisk udgivne versioner) bruges databasen kun til at cache og gemme strukturel information (fx hvilken adressebog en kontakt hører til i). Dette vil ændre sig når Akonadi bliver brugt til email, eftersom tilstandsinformation som læst/ulæst også gemmes der (medmindre backend'en også er i stand til at gøre dette, fx IMAP).

Organisering af backups

Nu skal vi beslutte, hvad vi vil have med i backup'en. Hvis du ønsker backup af de egentlige data, så afhænger det af, hvilken ressource du har konfigureret... hvis du bruger en groupware-server, så skulle backup'en blive ordnet der. For kontakter vil du normalt gemme filer i $HOME/.local/share/contacts.

Akonadis ikon i statusområdet har en funktion til backup og gendannelse. Den laver en backup af de cachede data, som ikke nødvendigvis omfatter alle dine data! Det kan være nyttige, hvis du ønsker at klone et system 1:1; så kan du kopiere de cachede data sammen med de egentlige data og konfigurationen, sådan at du ikke behøver at indlæse data fra kilderne igen (fx fra en groupware-server).

Inspicér dine ressourcer

Via KRunner kan du åbne Akonadi ressourcekonfiguration, eller du kan tilgå den ved hjælp af Akonadis systembakkeikon -> Konfigurer. Fra KDE 4.6 kan du finde den i Systemindstillinger -> Personlig information. Du finder nok adskillige ressourcer, som allerede er sat op. Du finder måske en med navnet

Address Book - No KDE address book plugin configured yet.

Det er en gammel kompatibilitetsbro (som muligvis er dannet af overførselsredskabet). Den bør du fjerne!

std.vcf - Ready

Dette er ressourcen for VCard File, som peger på $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf som standard. Det anbefales ikke at du bruger den, da den ikke udnytter Akonadis fordele.

Personal Contacts - Offline

Det er den foretrukne ressource for dine lokale kontakter, som peger på

$HOME/.local/share/contacts

Bemærk, at den måske siger 'Offline', selv om du faktisk bruger den. Det er en fejl i visningen, som du trygt kan ignorere.

Og når flere komponenter bruger Akonadi?

Når resten af komponenterne flytter til Akonadi, vil alle data så blive gemt under ~/.local/share? Det ville gøre backup let. Nuvel, kontakter og mails lagres der nu; jeg ved ikke, hvad planerne for begivenheder og gøremålslister er, men det ville give god mening også at gemme dem der. Vi vil have det med i overvejelserne, når diskussionen dukker op!

Fejlfinding

Problem: Du opdaterer til 4.6 og din adressebog er pludselig helt tom

Løsning: Der en en ny funktion i 4.6 - du kan vælge, om du vil vise specifikke adressebøger eller dem alle sammen. Foran hver adressebog er der et flueben. Brug det til at aktivere de adressebøger, som du vil bruge.

Beslægtede sider

Akonadi
KAddressBook