(Created page with "===Més serveis d'Internet===")
 
(58 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
{|style="text-align:right; font-weight: bold;" cellpadding="10"
 
{|style="text-align:right; font-weight: bold;" cellpadding="10"
 
|[[Image:Amarok_logo.png|300px]]  
 
|[[Image:Amarok_logo.png|300px]]  
|   Amarok és un gestor de música de la comunitat KDE
+
|     Amarok és un gestor de música de la comunitat KDE
 
|}
 
|}
  
 +
'''Amarok''' és un reproductor d'àudio lliure, multiplataforma, versàtil, potent i ric en funcions. Permet gestionar la col·lecció musical de forma senzilla, busca automàticament la informació i les cobertes, i té compatibilitat amb altres serveis com '''Jamendo''', '''Last.fm''', '''Magnatune''' i '''Librivox'''. També es pot personalitzar totalment, de forma que els usuaris puguin modificar el seu aspecte i el disseny per ajustar-lo a les seves necessitats. L'última versió estable és la 2.8.
  
'''Amarok''' és un reproductor d'àudio lliure, multiplataforma, versàtil, potent i ric en funcions. Permet gestionar la col·lecció musical de forma senzilla, automàticament busca informació i cobertes, i té compatibilitat amb altres serveis com '''Jamendo''', '''Last.fm''', '''Magnatune''', i '''Librivox'''. També pot ser totalment personalitzat, de forma que els usuaris puguin modificar el seu aspecte i el disseny per ajustar-se a les seves necessitats. L'última versió estable és la 2.6.
+
Si sou nou a '''Amarok''', potser voldreu llegir la [[Special:myLanguage/Amarok/QuickStartGuide|Guia d'inici ràpid de l'Amarok]] o navegar pel complet [[Special:myLanguage/Amarok/Manual|Manual de l'Amarok]].
  
Si ets nou a '''Amarok''', potser vols llegir la guia [[Special:myLanguage/Amarok/QuickStartGuide|Amarok Quick Start Guide]].
+
{{Tip/ca|Feu clic sobre una imatge per veure-la ampliada.}}
  
 +
==Interfície==
 +
 +
[[File:Amarok_2.8_Beta.png|thumb|600px|center]]
  
==Interfície==
 
  
 
'''Amarok''', per defecte, es presenta amb una interfície de tres plafons.
 
'''Amarok''', per defecte, es presenta amb una interfície de tres plafons.
  
===Plafó esquerra (Fonts de medis)===
+
 
 +
 
 +
===El plafó esquerra (fonts de medis)===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[File:MediaSources2.6.png|thumb|200px|left]]
+
|[[File:Amarok_2.8_MediaSourcesPaneDefault.png|thumb|200px|left]]
||El Plafó de ''fonts de medis'' a l'esquerra és el lloc des d'on accedeixes a la teva col·lecció local, així com altres serveis: <menuchoice>Música Local</menuchoice>, a la part superior, és la interfície principal per mostrar la teva col·lecció local i els dispositius extraibles com reproductors mp3 y CDs. Hi ha una secció per a tots els <menuchoice>Serveis de Internet</menuchoice> que tinguis activats, on podrás navegar per llistes d'emisores de radio, podcasts, escoltar-los i subscriure't a ells, interaccionar amb el teu compte de [http://www.last.fm last.fm], comprar música de magatzems en línea com '''Magnatune''', descaregar música d'artistes independets des de '''Jamendo''' i molt més. La secció <menuchoice>Llistes de reproducció</menuchoice> et permet crear i gestionar ''Llistes de reproducció dinàmiques'', accedir a les teves ''Llistes de reproducció guardades'' així com el ''Generador automàtic de llistes de reproducció''. La secció <menuchoice>Fitxers</menuchoice> mostra un navegador de fitxers integrat, i la secció <menuchoice>Podcasts</menuchoice> et permetrà accedir a les teves subscripcions de podcast.
+
||El plafó ''Orígens de suports'' a l'esquerra és el lloc des d'on accediu a la vostra col·lecció local, així com altres serveis: <menuchoice>Música local</menuchoice>, a la part superior, és la interfície principal per mostrar la vostra col·lecció local i els dispositius extraïbles com reproductors mp3 i CD.<br />Hi ha una secció per a tots els <menuchoice>Serveis d'Internet</menuchoice> que tingueu activats, on podreu navegar per les llistes d'emissores de radio, podcasts, escoltar/subscriure a elles, interaccionar amb el vostre compte de [http://www.last.fm last.fm], comprar música de magatzems en línia com '''Magnatune''', descarregar música d'artistes independents des de '''Jamendo''' i molt més.<br />La secció <menuchoice>Llistes de reproducció</menuchoice> us permet crear i gestionar ''Llistes de reproducció dinàmiques'', accedir a les vostres ''Llistes de reproducció guardades'' així com el ''Generador automàtic de llistes de reproducció''.<br /> La secció <menuchoice>Fitxers</menuchoice> mostra un navegador de fitxers integrat, i la secció <menuchoice>Podcasts</menuchoice> us permetrà accedir a les vostres subscripcions de podcast.
 
|}
 
|}
  
===El plafó central (Vista contextual)===
+
===El plafó central (vista contextual)===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:CentralPane2.6.png|thumb|200px|left]]
+
|[[Image:Amarok_2.8_ContextView_default.png|thumb|200px|left]]
||Aquí és con es mostra tota la informació. El plafó central conté miniapplicacions que canvien dinàmicament per mostrar informació contextual sobre la cançó que s'està reproduint. Es pot veure les puntuacions, les valoracions i nombre de reproduccions a l'applet ''Vista actual'' o loes últimes cançons reproduïdes si no s'està reproduÏnt res, la lletra de la cançó i la pàgina de la ''[http://www.wikipedia.org Wikipedia]'' de l'artista. Es poden afegir, borrar i organitzar més applets utilitzatn la ''Barra d'applets'' a la part inferior del plafó.
+
||Aquí és on es mostra tota la informació. El plafó central conté miniaplicacions que canvien dinàmicament per mostrar informació contextual sobre la cançó que s'està reproduint.<br />Es poden veure les puntuacions, les valoracions i el nombre de reproduccions a la miniaplicació ''Peça actual'' o les últimes cançons reproduïdes si no s'està reproduint res, la lletra de la cançó i la pàgina de la ''[http://ca.wikipedia.org Viquipèdia]'' de l'artista.<br />Es poden afegir, esborrar i organitzar més miniaplicacions utilitzant la ''Barra de miniaplicacions'' a la part inferior del plafó.
 
|}
 
|}
  
===Plafó dret (Llista de reproducció)===
+
===El plafó dret (vista llista de reproducció)===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:PlaylistView2.6.png|thumb|200px|left]]
+
|[[Image:Amarok_2.8_PlaylistPane.png|thumb|200px|left]]
||'''Amarok''' has the most configurable playlist of any music player in existence. It puts the power in your hands to shape the playlist any way you see fit. To start you off, there are three pre-configured playlist layouts that you can use as starting points to create the layout that fits your flow the best. You can generate playlist dynamically with various bias or use the Automatic Playlist Generator, shuffle, play at random or repeat, queue tracks and save the existing playlists for later use.
+
||'''Amarok''' té la llista de reproducció més configurable que qualsevol altre reproductor de música existent. Dóna el poder a les vostres mans per donar forma a la llista de reproducció de la forma que més us convingui.<br />De partida s'inclouen tres dissenys que podeu utilitzar com a punt de partida per crear el perfil que millor s'adapti a les vostres necessitats. Podeu generar llistes reproducció de forma dinàmica amb diverses tendències o bé, utilitzar el Generador automàtic de llistes de reproducció, mesclar la llista, reproduir de forma aleatòria o repetir, encolar pistes i guardar la llista de reproducció per utilitzar-la més endavant.
 
|}
 
|}
  
 
==Característiques==
 
==Característiques==
  
===Music Playback===
+
===Reproducció de música===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:AmarokFull2.6.png|thumb|300px]]||'''Amarok''' can support most popular formats for music files. The actual list of formats is dependent on the codecs and audio backend in use on your system. There's also support for traditional playlists &mdash; you can create, save and load all the playlists you want.
+
|[[Image:Amarok_2.8_DefaultBlocks.png|thumb|300px]]||'''Amarok''' can support most popular formats for music files. <br />The actual list of formats depends on the codecs installed and the Phonon audio backend in use on your system. <br />There is also support for traditional playlists &mdash; you can create, save and load all the playlists you want.
 
|}
 
|}
  
Line 48: Line 53:
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:DeviceSupport2.6.png|thumb|300px]]||Amarok offers support for a great variety of Media devices such as '''iPods''', [http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol '''MTP'''] and [http://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class '''UMS'''] devices.
+
|[[Image:DeviceSupport2.6.png|thumb|200px]]||Amarok offers support for a great variety of Media devices such as '''iPods''', [http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol '''MTP'''] and [http://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class '''UMS'''] devices.
 
   
 
   
 
The button <menuchoice>Merge View</menuchoice> at the top of the collection lets you merge collections.  This means songs from your local collection, audio CD, mp3-player and so on will be shown in one unified collection.  It is a toggle switch so you can easily revert to showing the separate sources.
 
The button <menuchoice>Merge View</menuchoice> at the top of the collection lets you merge collections.  This means songs from your local collection, audio CD, mp3-player and so on will be shown in one unified collection.  It is a toggle switch so you can easily revert to showing the separate sources.
Line 56: Line 61:
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:ContextView2.6.png|thumb|300px]]||The ''Context view'', the centerpiece attraction in '''Amarok''', can automatically fetch contextual information about the currently playing song (such as album art, lyrics or [http://www.wikipedia.org Wikipedia] information) from the Internet and display them. This is one of the unique features of the '''Amarok''' series.
+
|[[Image:ContextView2.6.png|thumb|200px]]||The ''Context view'', the centerpiece attraction in '''Amarok''', can automatically fetch contextual information about the currently playing song (such as album art, lyrics or [http://www.wikipedia.org Wikipedia] information) from the Internet and display them. This is one of the unique features of the '''Amarok''' series.
 
|}
 
|}
  
Line 72: Line 77:
 
|}
 
|}
  
{{Info|1=There are many scripts available through the scripts manager. Go to <menuchoice>Settings -> Configure Amarok... -> Scripts -> Manage Scripts</menuchoice> and browse the list of available scripts. You can narrow the choices by entering a phrase in the search box. When you have found a script that you want to try, just click the <menuchoice>Install</menuchoice> button next to it. The next time you run '''Amarok''', you will find the script listing a number of streams in the <menuchoice>Internet</menuchoice> section of the '''Media Sources''' pane. <!--TRANSLATORS: you may wish to add info on language specific scripts to this box -->}}
+
{{Info|1=Hi ha més scripts disponibles mitjançant el gestor d'scripts. Aneu a <menuchoice>Arranjament -> Configura Amarok... -> Scripts -> Gestiona scripts</menuchoice> i navegueu per la llista d'scripts disponibles. Podeu reduir les opcions mitjançant la introducció d'una frase al quadre de cerca. Quan trobeu un script que voleu provar, simplement feu clic a <menuchoice>Instal·la</menuchoice>. La propera vegada que executeu '''Amarok''', podeu trobar l'script mostrant un nombre de fluxos a la secció <menuchoice>Internet</menuchoice> del plafó '''Orígens de suports'''<!--TRANSLATORS: you may wish to add info on language specific scripts to this box -->}}
  
==Gestor de scripts==
+
==Gestor d'scripts==
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:ScriptManager2.6.png|thumb|300px]]||Scripts are add-ons that allow you to extend '''Amarok'''&rsquo;s functionality in innovative ways. You use the <menuchoice>Settings -> Configure Amarok -> Scripts </menuchoice> option to open the '''Amarok Add-on Installer''' window.
+
|[[Image:Amarok_2.8_ConfigurationDialogScripts.png|thumb|200px]]||Els scripts són complements que permeten estendre les funcions de l''''Amarok''' de formes innovadores. Utilitzeu l'opció <menuchoice>Arranjament -> Configura Amarok -> Scripts</menuchoice> per obrir la finestra '''Instal·lador de complements de l'Amarok'''.
 
|}
 
|}
  
===Cover Manager===
+
===Gestor de cobertes===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:CoverManager2.6.png|thumb|300px]]||You can browse through your music collection using the nifty <menuchoice>Cover Manager</menuchoice> that displays the album art, download covers from various sources or let Amarok check automatically for covers in the internet.
+
|[[Image:CoverManager2.6.png|thumb|200px]]||Podeu navegar a través de la col·leció de música utilitzant el <menuchoice>Gestor de cobertes</menuchoice>, que mostra la coberta de l'àlbum, les descarrega des de diverses fonts, o deixa que Amarok les busqui automàticament a Internet.
 
|}
 
|}
  
===Rating and scoring===
+
===Puntuacions i valoracions===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:RatinScoring2.6.png|thumb|300px]]||You can show your love for the songs by rating them. '''Amarok''' supports '''&frac12;&sdot;&#10025;''' ratings, too. In addition, '''Amarok''' can calculate a score (a sort of guessed rating) depending on metrics such as how often you listen to or skip a song.
+
|[[Image:RatinScoring2.6.png|thumb|200px]]||Podeu mostrar el vostre amor per les cançons valorant-les. '''Amarok''' també permet utilitzar valoracions '''&frac12;&sdot;&#10025;'''. A més, '''Amarok''' pot calcular una puntuació (una espècie de suposada valoració) depenent de les mètriques com per exemple amb quina freqüència escolteu o salteu una cançó.
 
|}
 
|}
  
===Pop-Up Dropper===
+
===Menú emergent===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:PUD-amarok.png|thumb|300px]]||This is an innovative interface that offers contextual options (such as the ones you see in a ''right-click menu'') that you can "drop" a song into. Grab a track and see the Pop-Up Dropper appear in the context view pane!
+
|[[Image:Amarok_2.8_PopUpDropperAdd.png|thumb|200px]]||Aquesta és una innovadora interfície que ofereix opcions contextuals (les mateixes que es veuen quan feu clic amb el botó dret) a on podeu «arrossegar» una cançó. Agafa una peça i mira com apareix al plafó de la vista contextual!
 
|}
 
|}
  
===Configurable Playlist View===
+
===Vista configurable de la llista de reproducció===
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:PlaylistLayoutEditor2.6.png|thumb|300px]]||The currently loaded playlist is highly configurable and can show information about the songs in any form you like. If you are used to the <menuchoice>Spreadsheet View</menuchoice> found in Amarok&nbsp;1.x series and other music players, you can have that, too!  The <menuchoice>Playlist View</menuchoice> also allows you to save or export the current playlist.
+
|[[Image:Amarok_2.8_PlaylistLayoutEditor.png|thumb|200px]]||The currently loaded playlist is highly configurable and can show information about the songs in any form you like. If you are used to the <menuchoice>Spreadsheet View</menuchoice> found in Amarok&nbsp;1.x series and other music players, you can have that, too!  The <menuchoice>Playlist View</menuchoice> also allows you to save or export the current playlist.
 
|}
 
|}
  
Line 107: Line 112:
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:Amarok2.6dynamicplaylist.png|thumb|200px|left]]||Amarok allows you to create weighted random playlists that adhere to various criteria exactly or approximately. For example, you can create a playlist that will be randomly populated by songs that are rated more than 3 stars and are approximately from around the year 1967!
+
|[[Image:Amarok2.6dynamicplaylist.png|thumb|200px|left]]||Amarok permet crear llistes de reproducció que cumpleixin diversors criteris de forma exacta. Per exemple, es pot crear una llista de reproducció que estigui formada aleatòriament per cançons que tinguin una nota superior a 3 estrelles i que siguin aproximadament de l'any 1967!
 
|}
 
|}
  
===Replay Gain Support===
+
===Implementació de la repetició de guany===
  
Amarok supports ''Replay Gain'' tag information embedded in files and automatically adjusts the overall volume of the song to a common level.
+
Amarok es capaç de llegir l'etiqueta ''Guany de repetició'' afegida als fitxers per ajustar automàticament el volum general de la cançó a un nivell comú.
  
 
Redescobreix la teva música!
 
Redescobreix la teva música!
  
==Si tens algun problema==
+
==Si teniu algun problema==
  
* You may find an answer in the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/FAQ|FAQ's]] page.
+
* Podeu trobar la resposta a la pàgina de preguntes més freqüents [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/FAQ|PMF]] (FAQ).
  
 
* For more difficult questions have a look at the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/TroubleshootingAndCommonProblems|Troubleshooting]] page.
 
* For more difficult questions have a look at the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/TroubleshootingAndCommonProblems|Troubleshooting]] page.
 
* Then there is the [[Special:myLanguage/Amarok/Manual|The Amarok Handbook]], of course.
 
  
 
* For support, please have a look at [http://forum.kde.org/viewforum.php?f=115 the Amarok Forum].
 
* For support, please have a look at [http://forum.kde.org/viewforum.php?f=115 the Amarok Forum].
  
 
* You can also get direct support in the #amarok channel on the irc.freenode.net network Please ask your question and be patient, as soon as somebody is around who can help you will get an answer. There also are localized channels, please have a look at #amarok.de  for questions in German and #amarok.fr for questions in French as well as #amarok.es for questions in Spanish.
 
* You can also get direct support in the #amarok channel on the irc.freenode.net network Please ask your question and be patient, as soon as somebody is around who can help you will get an answer. There also are localized channels, please have a look at #amarok.de  for questions in German and #amarok.fr for questions in French as well as #amarok.es for questions in Spanish.
 
==Manuals==
 
 
* [[Special:myLanguage/Amarok/Scrobbling to Libre.fm|How to scrobble to Libre.fm]]
 
  
 
==Més informació==
 
==Més informació==
  
* [[Special:myLanguage/Amarok/Manual|The Amarok Handbook]]
+
* [[Special:myLanguage/Amarok/Manual|El manual d'Amarok]]
 
* [http://amarok.kde.org/ Pàgina web d'Amarok]
 
* [http://amarok.kde.org/ Pàgina web d'Amarok]
 
* [http://forum.kde.org/viewforum.php?f=127 Fòrum d'Amarok]
 
* [http://forum.kde.org/viewforum.php?f=127 Fòrum d'Amarok]
  
{{Community-app-footnote}}
+
{{Community-app-footnote/ca}}
  
[[Category:Amarok 2.6]]
+
[[Category:Amarok/ca]]
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Multimèdia/ca]]

Latest revision as of 18:12, 3 March 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語
Amarok logo.png Amarok és un gestor de música de la comunitat KDE

Amarok és un reproductor d'àudio lliure, multiplataforma, versàtil, potent i ric en funcions. Permet gestionar la col·lecció musical de forma senzilla, busca automàticament la informació i les cobertes, i té compatibilitat amb altres serveis com Jamendo, Last.fm, Magnatune i Librivox. També es pot personalitzar totalment, de forma que els usuaris puguin modificar el seu aspecte i el disseny per ajustar-lo a les seves necessitats. L'última versió estable és la 2.8.

Si sou nou a Amarok, potser voldreu llegir la Guia d'inici ràpid de l'Amarok o navegar pel complet Manual de l'Amarok.

Ktip.png
Consell
Feu clic sobre una imatge per veure-la ampliada.


Interfície

Amarok 2.8 Beta.png


Amarok, per defecte, es presenta amb una interfície de tres plafons.


El plafó esquerra (fonts de medis)

Amarok 2.8 MediaSourcesPaneDefault.png
El plafó Orígens de suports a l'esquerra és el lloc des d'on accediu a la vostra col·lecció local, així com altres serveis: Música local, a la part superior, és la interfície principal per mostrar la vostra col·lecció local i els dispositius extraïbles com reproductors mp3 i CD.
Hi ha una secció per a tots els Serveis d'Internet que tingueu activats, on podreu navegar per les llistes d'emissores de radio, podcasts, escoltar/subscriure a elles, interaccionar amb el vostre compte de last.fm, comprar música de magatzems en línia com Magnatune, descarregar música d'artistes independents des de Jamendo i molt més.
La secció Llistes de reproducció us permet crear i gestionar Llistes de reproducció dinàmiques, accedir a les vostres Llistes de reproducció guardades així com el Generador automàtic de llistes de reproducció.
La secció Fitxers mostra un navegador de fitxers integrat, i la secció Podcasts us permetrà accedir a les vostres subscripcions de podcast.

El plafó central (vista contextual)

Amarok 2.8 ContextView default.png
Aquí és on es mostra tota la informació. El plafó central conté miniaplicacions que canvien dinàmicament per mostrar informació contextual sobre la cançó que s'està reproduint.
Es poden veure les puntuacions, les valoracions i el nombre de reproduccions a la miniaplicació Peça actual o les últimes cançons reproduïdes si no s'està reproduint res, la lletra de la cançó i la pàgina de la Viquipèdia de l'artista.
Es poden afegir, esborrar i organitzar més miniaplicacions utilitzant la Barra de miniaplicacions a la part inferior del plafó.

El plafó dret (vista llista de reproducció)

Amarok 2.8 PlaylistPane.png
Amarok té la llista de reproducció més configurable que qualsevol altre reproductor de música existent. Dóna el poder a les vostres mans per donar forma a la llista de reproducció de la forma que més us convingui.
De partida s'inclouen tres dissenys que podeu utilitzar com a punt de partida per crear el perfil que millor s'adapti a les vostres necessitats. Podeu generar llistes reproducció de forma dinàmica amb diverses tendències o bé, utilitzar el Generador automàtic de llistes de reproducció, mesclar la llista, reproduir de forma aleatòria o repetir, encolar pistes i guardar la llista de reproducció per utilitzar-la més endavant.

Característiques

Reproducció de música

Amarok 2.8 DefaultBlocks.png
Amarok can support most popular formats for music files.
The actual list of formats depends on the codecs installed and the Phonon audio backend in use on your system.
There is also support for traditional playlists — you can create, save and load all the playlists you want.

Compatibilitat amb dispositius

DeviceSupport2.6.png
Amarok offers support for a great variety of Media devices such as iPods, MTP and UMS devices.

The button Merge View at the top of the collection lets you merge collections. This means songs from your local collection, audio CD, mp3-player and so on will be shown in one unified collection. It is a toggle switch so you can easily revert to showing the separate sources.

Vista contextual configurable

ContextView2.6.png
The Context view, the centerpiece attraction in Amarok, can automatically fetch contextual information about the currently playing song (such as album art, lyrics or Wikipedia information) from the Internet and display them. This is one of the unique features of the Amarok series.

Més serveis d'Internet

InternetServices2.6.png
Amarok opens the gateway to a rich multimedia experience on the Internet.
  • Sporting interfaces to services such as Ampache music servers and mp3tunes lockers, it allows you to listen to your music from anywhere in the world.
  • You can sample and buy music from Magnatune.
  • Using the Jamendo service, you can listen to and download music from independent artists who can be supported by your donations.
  • With integrated last.fm functionality, you can scrobble your tracks, use last.fm features like statistics, charts and subscribers can listen to radio streams customized to your music taste — all from Amarok.
  • Depending on your region, you may have access to the Amazon MP3 music store.

And that is just the beginning — you can add even more Internet services using the Script Manager.

Dialog-information.png
Information
Hi ha més scripts disponibles mitjançant el gestor d'scripts. Aneu a Arranjament -> Configura Amarok... -> Scripts -> Gestiona scripts i navegueu per la llista d'scripts disponibles. Podeu reduir les opcions mitjançant la introducció d'una frase al quadre de cerca. Quan trobeu un script que voleu provar, simplement feu clic a Instal·la. La propera vegada que executeu Amarok, podeu trobar l'script mostrant un nombre de fluxos a la secció Internet del plafó Orígens de suports


Gestor d'scripts

Amarok 2.8 ConfigurationDialogScripts.png
Els scripts són complements que permeten estendre les funcions de l'Amarok de formes innovadores. Utilitzeu l'opció Arranjament -> Configura Amarok -> Scripts per obrir la finestra Instal·lador de complements de l'Amarok.

Gestor de cobertes

CoverManager2.6.png
Podeu navegar a través de la col·leció de música utilitzant el Gestor de cobertes, que mostra la coberta de l'àlbum, les descarrega des de diverses fonts, o deixa que Amarok les busqui automàticament a Internet.

Puntuacions i valoracions

RatinScoring2.6.png
Podeu mostrar el vostre amor per les cançons valorant-les. Amarok també permet utilitzar valoracions ½⋅✩. A més, Amarok pot calcular una puntuació (una espècie de suposada valoració) depenent de les mètriques com per exemple amb quina freqüència escolteu o salteu una cançó.

Menú emergent

Amarok 2.8 PopUpDropperAdd.png
Aquesta és una innovadora interfície que ofereix opcions contextuals (les mateixes que es veuen quan feu clic amb el botó dret) a on podeu «arrossegar» una cançó. Agafa una peça i mira com apareix al plafó de la vista contextual!

Vista configurable de la llista de reproducció

Amarok 2.8 PlaylistLayoutEditor.png
The currently loaded playlist is highly configurable and can show information about the songs in any form you like. If you are used to the Spreadsheet View found in Amarok 1.x series and other music players, you can have that, too! The Playlist View also allows you to save or export the current playlist.

Llistes de reproducció dinàmica

Amarok2.6dynamicplaylist.png
Amarok permet crear llistes de reproducció que cumpleixin diversors criteris de forma exacta. Per exemple, es pot crear una llista de reproducció que estigui formada aleatòriament per cançons que tinguin una nota superior a 3 estrelles i que siguin aproximadament de l'any 1967!

Implementació de la repetició de guany

Amarok es capaç de llegir l'etiqueta Guany de repetició afegida als fitxers per ajustar automàticament el volum general de la cançó a un nivell comú.

Redescobreix la teva música!

Si teniu algun problema

  • Podeu trobar la resposta a la pàgina de preguntes més freqüents PMF (FAQ).
  • You can also get direct support in the #amarok channel on the irc.freenode.net network Please ask your question and be patient, as soon as somebody is around who can help you will get an answer. There also are localized channels, please have a look at #amarok.de for questions in German and #amarok.fr for questions in French as well as #amarok.es for questions in Spanish.

Més informació


Dialog-information.pngL'ajuda per a aquesta aplicació es troba a la pàgina web del projecte.


This page was last edited on 3 March 2019, at 18:12. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.