Dolphin/Διαχείριση αρχείων

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 17:22, 23 June 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Dolphin ή Konqueror;

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιγράφει τον Dolphin για την έκδοση KDE SC 4. Ο Konqueror ήταν ο πρότυπος διαχειριστής αρχείων στις εκδόσεις 2 και 3 του KDE . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Konqueror ως πρότυπο διαχειριστή αρχείων και στην KDE SC 4. Για να το κάνετε αυτό, από την KDE SC 4.2 κι εμπρός, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις συστήματος και πηγαίνετε στο άρθρωμα Προκαθορισμένες εφαρμογές. Μπορείτε να επιλέξετε τον Konqueror ή μια γκάμα άλλων εφαρμογών ως τον προκαθορισμένο διαχειριστή αρχείων.

Konqueror was the default file manager in KDE 2 and 3, and is still available for those who prefer its interface. It is a web browser, a file manager, media viewer and more. For file management it uses the Dolphin KPart, and so has all of the functionality of Dolphin.

Εξερευνήστε τον Dolphin

Το πρώτο τμήμα αποτελεί μια ξενάγηση στον Dolphin. Το δεύτερο τμήμα ασχολείται με τους διάφορους τύπους σελιδοδεικτών. Στο τρίτο κομμάτι συζητάμε για τη διαχείριση αρχειοθηκών. Τέλος, ρίχνουμε μια σε 'Περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα'. Μπορείτε να κάνετε κλικ στις εικόνες για να τις προβάλετε σε μεγέθυνση.

The first section takes you on a guided tour of Dolphin. The second section deals with the concepts of different types of bookmarks. The third section discusses archive management. Finally we look at 'More Cool Things'. The images are clickable - you can see the enlarged view.

Εισαγωγή στον Dolphin

Ο Dolphin είναι ο διαχειριστής αρχείων του KDE Software Compilation.

Θα σας δείξουμε πως να χρησιμοποιείτε τον Dolphin για τυπικές εργασίες διαχείρισης αρχείων και πως να τον διαμορφώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Όταν ανοίγετε τον Dolphin από το μενού Kickoff εμφανίζεται η αρχική σας τοποθεσία - προκαθορισμένα, η τοποθεσία αυτή είναι ο κατάλογος Αρχική.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή για να πάτε σε έναν φάκελο απλά κάντε κλικ πάνω του. (Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε σε διπλό κλικ στις Ρυθμίσεις συστήματος -> Διαχείριση υπολογιστή -> Πληκτρολόγιο & Ποντίκι, εφόσον προτιμάτε. Ορισμένες διανομές θέτουν τη λειτουργία με το διπλό κλικ ως την προεπιλεγμένη.) Στο KDE 4.5 αυτό μπορεί να γίνει από τις Ρυθμίσεις συστήματος -> Υλικό -> Συσκευές εισόδου -> Ποντίκι

Για να επιλέξετε και να από-επιλέξετε αρχεία και φακέλους περάστε με το ποντίκι πάνω από το εικονίδιό τους και κάντε κλικ στο σύμβολο συν, το οποίο αναδύθηκε, για επιλογή ή στο σύμβολο πλην για από-επιλογή. Όπως παρακάτω:

Όταν κάνετε κλικ στο σύμβολο συν, το συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελος προστίθεται στα επιλεγμένα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αρχεία με τον ίδιο τρόπο. Η επιλογή μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με το σύρσιμο ενός τετραγώνου (κάποιες φορές αποκαλείται και μέθοδος "λαστιχάκι") καθώς και επιλογή και από-επιλογή πατώντας Ctrl + click για μια επιλογή κάθε φορά ή Shift + click για συνεχόμενο εύρος.

Η επιλογή πολλών αρχείων εμφανίζεται κάπως έτσι:

Δημιουργία νέου φακέλου: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν φάκελο στον ενεργό κατάλογο επιλέγοντας στο βοηθητικό μενού (το μενού στο δεξί κλικ) -> Δημιουργία νέου ή με τη συντόμευση F10.

Καρτέλες: Ο Dolphin υποστηρίζει περιήγηση με καρτέλες. Μπορείτε για παράδειγμα να ανοίξετε μια νέα καρτέλα από το μενού Αρχείο -> Νέα καρτέλα (αν έχετε ενεργοποιήσει τη γραμμή μενού), πατώντας Ctrl + T ή κάνοντας μεσαίο κλικ στο εικονίδιο φακέλου και τα εικονίδια περιήγησης.

Σημείωση

Από την έκδοση KDE 4.7, η γραμμή μενού του Dolphin είναι κρυμμένη, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και να την επαναφέρετε εύκολα. Αν προτιμάτε να εμφανίζεται η γραμμή μενού, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επιλέγοντας Έλεγχος -> Εμφάνιση γραμμής μενού ή πατώνταςCtrl + M.


Ο Dolphin ανοίγει προκαθορισμένα όταν κάνουμε κλικ σε οποιονδήποτε φάκελο. Μπορείτε επίσης να τον εκκινήσετε από το μενού Kickoff.

The Interface

Γραμμή τοποθεσίας

Ο Dolphin ενσωματώνει μια έννοια που κάνει τη χρήση της γραμμής τοποθεσίας γρηγορότερη και ακριβέστερη: έτσι χρησιμοποιείται η γραμμή τοποθεσίας με ιχνηλάτηση. Αντί της πλήρους τοποθεσίας, εμφανίζονται ως κουμπιά μόνο τα σημεία περιήγησης με αφετηρία μια από τις τοποθεσίες. Κάνοντας κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά βρίσκεστε απευθείας σε αυτόν τον φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φτάσετε στον γονικό φάκελο από έναν υπό-φάκελο πολύ γρήγορα.

Ανάμεσα στα κουμπιά που αναπαριστούν φακέλους υπάρχει ένα μικρό βέλος το οποίο κι αυτό είναι ένα κουμπί. Κάνοντας κλικ στο βέλος μπορείτε να δείτε όλους τους υπό-φακέλους του ίδιου επιπέδου με τον τρέχοντα, κάτι που κάνει την αλλαγή καταλόγου πολύ γρήγορη.

Γρήγορη αλλαγή καταλόγου


Η κλασσική γραμμή τοποθεσίας που εμφανίζει την πλήρη διαδρομή υπάρχει ακόμα. Για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τοποθεσίας και επιλέξτε Εμφάνιση πλήρους διαδρομής. Αν επιθυμείτε η γραμμή τοποθεσίας να είναι επεξεργάσιμη, πατήστε τη συντόμευση Ctrl + L ή επιλέξτε Έλεγχος-> Γραμμή τοποθεσίας -> Επεξεργάσιμη τοποθεσία. Μπορείτε επίσης να κάνετε την γραμμή τοποθεσίας επεξεργάσιμη κάνοντας κλικ στον ελεύθερο χώρο δίπλα στον φάκελο που εμφανίζεται τελευταίος στο στιλ ιχνηλάτησης. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει το επεξεργάσιμο στιλ, στο τέλος της γραμμής τοποθεσίας εμφανίζεται το βελάκι επισήμανσης. Το βελάκι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταβείτε και πάλι στο στιλ ιχνηλάτησης. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το μενού ή τις σχετικές συντομεύσεις.

Διαίρεση προβολής

Ο Dolphin προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διαίρεσης της τρέχουσας προβολής των φακέλων σας, με αποτέλεσμα δυο διαφορετικές προβολές φακέλων να εμφανίζονται δίπλα-δίπλα, όπως στον Midnight Commander. Μια πολύ βολική προβολή για να αντιγράφετε ή να μετακινείτε φακέλους από τον έναν φάκελο στον άλλον.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαίρεση της προβολής κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαίρεση στη γραμμή εργαλείων, ή, αν έχετε ενεργοποιήσει τη γραμμή μενού, Προβολή -> Διαίρεση (συντόμευση πληκτρολογίου F3). Για να μεταβείτε και πάλι σε προβολή ενός φακέλου κάντε κλικ στο Κλείσιμο ή απλά πατήστε F3 και πάλι. Το σχετικό σύμβολο εμφανίζει ποια προβολή πρόκειται να κλείσει. Ανάλογα με την τρέχουσα προβολή, το σύμβολο πλην θα εμφανίζεται είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά. Η ενεργή προβολή είναι αυτή που τελικά θα κλείσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων για τη διαίρεση και το κλείσιμο της προβολής. Και αυτό εμφανίζει το σύμβολο πλην, με αποτέλεσμα να είστε σε θέση να γνωρίζετε με ευκολία ποια προβολή πρόκειται να κλείσει.

Κάθε προβολή, φυσικά, έχει τη δική της γραμμή τοποθεσίας και επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετική λειτουργία προβολής.

Sorting Files

Τα αρχεία του ενεργού φακέλου ταξινομούνται αλφαβητικά με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Ο τύπος ταξινόμησης μπορεί να αλλαχθεί επιλέγοντας Έλεγχος-> Ταξινόμηση κατά. Παρέχονται τα παρακάτω κριτήρια ταξινόμησης:

Files may be sorted by the following attributes

 • Όνομα
 • Μέγεθος
 • Ημερομηνία
 • Άδειες (δικαιώματα)
 • Ιδιοκτήτης
 • Ομάδα
 • Τύπος
 • Προορισμός συνδέσμου
 • Διαδρομή

Επίσης, η σειρά ταξινόμησης μπορεί να καθοριστεί επιλέγοντας Έλεγχος-> Ταξινόμηση κατά -> Φθίνουσα ή Έλεγχος-> Ταξινόμηση κατά -> Πρώτα οι φάκελοι.

The sorting method can be changed by selecting Sort by from the toolbar and then select A-Z or Z-A. Additionally you may choose whether folders should be listed first by selecting Folders First.

Λειτουργία προβολής

Dolphin features three different folder view modes:

 • Icons shows each file or folder as an icon with its name
 • Compact is the same as icons, but in a more compact form, allowing more folders and files to be displayed at once
 • Details presents a list of files and folders, giving information on each, including but not limited to size and date

The mode can be changed from within Dolphin

 • Select View Mode from the View menu. This option is only available if the main Menubar is enabled
 • Select View Mode from the Control menu. This option is only available when the main Menubar is disabled
 • By selecting the appropriate icon from the main toolbar, if it is enabled
 • Using the default keyboard shortcuts:
  • Ctrl+1 switches to the Icon display mode,
  • Ctrl+2 switches to Compact and,
  • Ctrl+3 switches to Detailed view.

View as Icons

Κάθε αρχείο και φάκελος, στην προβολή"Εικονίδια", αναπαριστάται με ένα εικονίδιο. Εναλλακτικά, αντί του εικονιδίου, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης της προεπισκόπησης του αρχείου. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού Προβολή->Προεπισκόπηση (αν είναι ενεργοποιημένη η γραμμή μενού) ή από το κουμπί Προεπισκόπησητης γραμμής εργαλείων. Υπάρχει όριο μεγέθους για την προεπισκόπηση των αρχείων. Το όριο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα από τις Ρυθμίσεις-> Διαμόρφωση Dolphin -> Λειτουργίες προβολής-> Γενικά επιλέγοντας Προεπισκόπηση αρχείων -> Μέγιστο μέγεθος αρχείου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνων επισκόπησης (thumbnails) στα αρχεία. Στο KDE 4.5 η προεπισκόπηση ενεργοποιείται (κι επίσης καθορίζεται και το μέγιστο μέγεθος) μέσω του Ρυθμίσεις -> Διαμόρφωση Dolphin -> Γενικά -> Προεπισκόπηση. Από την KDE 4.8, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν επιλέγοντας Έλεγχος-> Διαμόρφωση Dolphin -> Λειτουργίες προβολής.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον πληροφοριών κάτω από τα εικονίδια. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί επιλέγοντας Έλεγχος-> Πρόσθετες πληροφορίες ή Προβολή-> Πρόσθετες πληροφορίες (αν έχετε ενεργοποιημένη τη γραμμή μενού). Τα ίδια κριτήρια με αυτά που παρέχονται για την αναζήτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι εδώ.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα εικονίδια για να επιτύχετε υψηλότερο βαθμό εποπτείας. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επιλέγοντας Έλεγχος-> Εμφάνιση σε ομάδες ή Προβολή -> Εμφάνιση σε ομάδες (αν είναι ενεργοποιημένη η γραμμή μενού). Τώρα τα εικονίδια είναι ομαδοποιημένα και οι ομάδες διαχωρίζονται από μια οριζόντια γραμμή που έχει σαν ετικέτα το όνομα της ομάδας. Η ομαδοποίηση σχετίζεται με τα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης.

Λεπτομέρειες

Στη λειτουργία προβολής "Λεπτομέρειες" εμφανίζονται, προκαθορισμένα, περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία "Εικονίδια". Όλα τα αρχεία εμφανίζονται σε έναν πίνακα. Κάνοντας δεξί κλικ στον πίνακα μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στήλες. Οι παρακάτω στήλες είναι διαθέσιμες:

 • Μέγεθος
 • Ημερομηνία
 • Άδειες (δικαιώματα)
 • Ιδιοκτήτης
 • Ομάδα
 • Τύπος
 • Προορισμός συνδέσμου
 • Διαδρομή

Η στήλη "Όνομα"εμφανίζεται πάντοτε. Κάνοντας κλικ σε μια στήλη, ο πίνακας ταξινομείται ως προς τη στήλη αυτή. Κάνοντας κλικ και πάλι, ο πίνακας ταξινομείται αντιστρόφως.

Από την KDE 4.1 παρέχεται η δυνατότητα της δεντρικής προβολής των φακέλων. Σε αυτή τη λειτουργία το σύμβολο συν εμφανίζεται δίπλα στον φάκελο. Το σύμβολο συν έχει αντικατασταθεί από το > στις νεότερες εκδόσεις του KDE. Κάνοντας κλικ στο σύμβολο αυτό, ο φάκελος αναπτύσσεται και εμφανίζονται τα περιεχόμενα αρχεία και οι φάκελοι, κατά μια εσοχή προς τα δεξιά. Κάνοντας και πάλι κλικ στο σύμβολο, που τώρα είναι το πλην (ή, στις τελευταίες εκδόσεις, ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω), η επέκταση κλείνει. Εννοείται πως η προβολή δέντρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσους φακέλους επιθυμείτε. Στις τελευταίες κυκλοφορίες του KDE, η προβολή δέντρου είναι προκαθορισμένα ενεργοποιημένη, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί επιλέγοντας Έλεγχος -> Διαμόρφωση Dolphin -> Λειτουργίες προβολής -> Λεπτομέρειες και απενεργοποιώντας το Επεκτάσιμοι φάκελοι.


Ορισμός προκαθορισμένων ρυθμίσεων για όλους τους φακέλους

Επιλέγοντας Έλεγχος-> Προσαρμογή ιδιοτήτων προβολής (ή στο μενού Προβολή -> Προσαρμογή ιδιοτήτων προβολής αν έχετε ενεργοποιήσει τη γραμμή μενού) μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε να είναι προκαθορισμένο για όλους τους φακέλους.

Under ControlAdjust View Properties (or under the menu item ViewAdjust View Properties if you have enabled menu bar) you can set any of these attributes to be the default for all folder views.

Πίνακες

Ο Dolphin περιέχει διάφορους πίνακες που μπορούν να ενεργοποιηθούν επιλέγοντας Έλεγχος-> Πίνακες. Κάθε πίνακας μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή περιοχή προσάρτησης. Για να μετακινήσετε έναν πίνακα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε τους πίνακες (δεξί κλικ στον πίνακα και επιλογή Ξεκλείδωμα πινάκων), κάντε κλικ στην επικεφαλίδα και σύρετε τον πίνακα. Η περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί ο πίνακας όταν απελευθερώσετε το ποντίκι είναι επισημασμένη. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον έναν πίνακα πάνω στον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση οι πίνακες τοποθετούνται σε καρτέλες.

Στην επικεφαλίδα κάθε πίνακα υπάρχουν δυο κουμπιά. Το κουμπί κοντά στο όνομα της επικεφαλίδας αποπροσαρτά τον πίνακα. Αυτό καθιστά τον πίνακα ένα ανεξάρτητο παράθυρο που "μετακινείται" πάνω από τον Dolphin'. Ο πίνακας βέβαια σχετίζεται ακόμα με τον Dolphin, δεν μπορεί να εμφανιστεί χωρίς τον Dolphin και δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί όπως ένα οποιοδήποτε παράθυρο. Κάνοντας πάλι κλικ στο σχετικό κουμπί ο πίνακας προσαρτάται και πάλι. Το δεύτερο κουμπί κλείνει τον πίνακα.

Ανεξάρτητα παράθυρα διαλόγου

Κατά τη μετακίνηση, αντιγραφή και διαγραφή αρχείων και φακέλων, το παράθυρο διαλόγου εξαφανίζεται ακόμα κι αν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μια γραμμή προόδου εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη, εξαφανίζεται όμως κι αυτή. Αν θέλετε να δείτε την πρόοδο κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο πληροφοριών (i) στο πλαίσιο συστήματος.

Warning

New users who are not used to this way of working (and even experienced users) can get caught out by this, if you are Moving, Copying or Deleting large directories then you need to use the icon to monitor the progress of your operation. If you don't then any subsequent actions you do, may well use an incomplete file structure resulting in corrupted files. You have been warned!


Τοποθεσίες

Ο Dolphin περιέχει έναν νέο τύπο σελιδοδεικτών, τις Τοποθεσίες. Εμφανίζονται σε μορφή πίνακα και μπορούν να ενεργοποιηθούν επιλέγοντας Έλεγχος-> Πίνακες-> Τοποθεσίες (συντόμευση πληκτρολογίου F9). Οι τοποθεσίες αυτές είναι ίδιες με αυτές που εμφανίζονται στην καρτέλα Υπολογιστής του Kickoff.

Κάνοντας κλικ σε μια τοποθεσία, αυτή θα ανοίξει στην τρέχουσα προβολή φακέλου. Το μενού που αναδύεται με το δεξί κλικ δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ή και να αφαιρέσετε τις τοποθεσίες. Μπορείτε επίσης να τις κρύψετε προσωρινά.

Το βοηθητικό μενού του κάθε φακέλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη ενός φακέλου στον πίνακα Τοποθεσίες, μέσω της επιλογής Προσθήκη στις τοποθεσίες. Μπορείτε επίσης να σύρετε τον φάκελο στον πίνακα των τοποθεσιών.

Ο πίνακας τοποθεσιών περιέχει επίσης καταχωρήσεις για τις αφαιρούμενες συσκευές όπως οι δίσκοι USB και τα CD. Ένα μικρό εικονίδιο που εμφανίζει μια πρίζα δείχνει αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί. Το βοηθητικό μενού σας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τη συσκευή.

Οι τοποθεσίες αποτελούν τη βάση της ιχνηλάτησης στη γραμμή τοποθεσίας. Κάθε διεύθυνση εμφανίζεται σε σχέση με τον κοντινότερο γονικό φάκελο που βρίσκεται στις τοποθεσίες.

Πληροφορίες

Ο πίνακας πληροφοριών μπορεί να ενεργοποιηθεί επιλέγοντας Έλεγχος-> Πίνακες -> Πληροφορίες (συντόμευση πληκτρολογίου F11). Ο πίνακας αυτός εμφανίζει μια προεπισκόπηση ή ένα εικονίδιο του επιλεγμένου φακέλου/αρχείου ή του φακέλου/αρχείου που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι. Εμφανίζονται επίσης επιπλέον πληροφορίες όπως η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης ή το μέγεθος.

Ο πίνακας πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των αρχείων, προσθήκης σχολίων και ετικετών. Αποτελεί μια από τις διεπαφές με τη σημασιολογική επιφάνεια εργασίας Nepomuk που φέρνει τα πλεονεκτήματα του σημασιολογικού ιστού στην επιφάνεια εργασίας. Από το KDE 4.2 μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις στους σημασιολογικούς συνδέσμους των ετικετών.

Πίνακας πληροφοριών

Συμβουλή

Αν αναρωτιέστε γιατί λείπουν οι ετικέτες ID των mp3 (τίτλος, όνομα...) σε κάποια αρχεία, κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν οι ετικέτες ID3 2ης Έκδοσης. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες ID3 2ης Έκδοσης με το KID3 για παράδειγμα.


Φάκελοι

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν πίνακα που παρέχει μια δεντρική δομή του συστήματος αρχείων μέσω του Έλεγχος -> Πίνακες -> Φάκελοι (συντόμευση πληκτρολογίου F7). Η δεντρική δομή σας δίνει τη δυνατότητα πατώντας τα σύμβολα > και ˇ να επεκτείνετε/συμπτύξετε τους υπο-φακέλους. Κάνοντας κλικ σε έναν από τους φακέλους το περιεχόμενό του θα εμφανιστεί στην τρέχουσα προβολή.

Terminal

Ο προσομοιωτής τερματικού Konsole μπορεί να εμφανιστεί απευθείας στον Dolphin μέσω του Έλεγχος -> Πίνακες -> Τερματικό (συντόμευση πληκτρολογίου F4). Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε εντολές τερματικού απευθείας στον Dolphin. Το τερματικό ανοίγει στον φάκελο της τρέχουσας προβολής. Πατήστε Shift + F4 και ο Konsole ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Dolphin με τερματικό

Σελιδοδείκτες και Τοποθεσίες

Στο KDE3 μπορούσατε να δημιουργείτε σελιδοδείκτες στον Konqueror, αλλά δεν ήταν διαθέσιμες στις άλλες εφαρμογές. Το KDE SC 4.x έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία - αλλά αυτό σημαίνει αναπόφευκτα και αυξημένη πολυπλοκότητα. Στην πραγματικότητα το KDE SC 4 έχει τρεις διαφορετικές κλάσεις Σελιδοδεικτών, που πρέπει να τους ξεχωρίσουμε. Βρίσκονται σε διαφορετικά αρχεία και έχουν διαφορετικές λειτουργίες.

KDE Plasma offers two different systems of user-based links to different locations in the file system. One is called Places and the other one is called Bookmarks. They reside in different files, and have different functions. This offers more flexibility, however, it makes it necessary to learn the differences.

Στο KDE3 ο Konqueror δε μοιραζόταν τους σελιδοδείκτες

Το πρώτο είναι το σύνολο σελιδοδεικτών που είναι διαθέσιμοι μόνο στον Konqueror - οι σελιδοδείκτες ιστού. Αυτοί αποθηκεύονται στο ~/.kde/share/apps/konqueror/bookmarks.xml. Επίσης υπάρχουν οι σελιδοδείκτες που ο Dolphin αποκαλεί Τοποθεσίες. Οι τοποθεσίες αυτές είναι διαθέσιμες σε όλες τις εφαρμογές όπως επίσης και στον διαχειριστή αρχείων Dolphin. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Αρχείο -> Άνοιγμα βλέπετε το εν λόγω σύνολο. Το τρίτο είναι οι Σελιδοδείκτες εφαρμογής. Μοιράζονται ένα και μοναδικό αρχείο, ανεξαρτήτως της εφαρμογής που τους ορίζει και είναι διαθέσιμοι σε όλες τις εφαρμογές, εκτός αν τους περιορίσετε σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Περισσότερα για αυτό αργότερα.

Places in applications

"Τοποθεσίες" για περιήγηση σε όλο το σύστημα

Υπάρχει ένα προκαθορισμένο σύνολο από Τοποθεσίες :

Αρχική
Δίκτυο
Root
Κάδος απορριμμάτων

αλλά μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες. Στον Dolphin, κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Προσθήκη στις τοποθεσίες ή απλά σέρνετε έναν φάκελο στις Τοποθεσίες.


Προσθήκη σελιδοδείκτη στις τοποθεσίες


Προκαθορισμένα, η συγκεκριμένη "Τοποθεσία" θα είναι ορατή σε όλες τις εφαρμογές. Αν θέλετε να την περιορίσετε στον 'Dolphin, χρειάζεται να κάνετε δεξί κλικ στο νέο όνομα στη λίστα των τοποθεσιών όπου θα βρείτε και την επιλογή να την επεξεργαστείτε. Εκεί υπάρχει το πλαίσιο επιλογής Να εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται χρήση αυτής της εφαρμογής (Dolphin).


Η συγκεκριμένη τοποθεσία θα είναι ορατή μόνο στον Dolphin


Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της εντολής διαβάζοντας το αρχείο ~/.kde4/share/apps/kfileplaces/bookmarks.xml.

Η δυνατότητα προσθήκης ενός φακέλου στις Τοποθεσίες μέσω του μενού Αρχείο υπάρχει και σε μερικές άλλες εφαρμογές. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, οι εφαρμογές ποικίλουν ως προς τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάστε είναι ότι η προκαθορισμένη επιλογή είναι οι Τοποθεσίες να είναι διαθέσιμες σε όλες τις εφαρμογές μέσω του διαλόγου Αρχείο -> Άνοιγμα.

Περιορισμός σε μια και μόνο εφαρμογή

Μερικές εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των καταχωρήσεων στο μενού τοποθεσιών. Για παράδειγμα, αν στο Gwenview κάνετε κλικ σε ένα φάκελο στις τοποθεσίες μπορείτε να ορίσετε την επιλογή Να εμφανίζεται μόνο όταν γίνεται χρήση αυτής της εφαρμογής (Gwenview).


Περιορισμός ενός σελιδοδείκτη σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή


Αν θέλετε να περιορίσετε τον σελιδοδείκτη σε μια εφαρμογή που δεν παρέχει ακόμα αυτή τη δυνατότητα, το μόνο που απομένει είναι η επεξεργασία του ~/.kde/share/apps/kfile/bookmarks.xml. Πριν ακριβώς από την ετικέτα </metadata> πρέπει να προσθέσετε τη γραμμή
<OnlyInApp>appname</OnlyInApp>

Σελιδοδείκτες στις εφαρμογές

Ενεργοποίηση σελιδοδεικτών

Στις περισσότερες διανομές οι σελιδοδείκτες δεν είναι προκαθορισμένα επιλεγμένοι. Για να τους χρησιμοποιήσετε πρέπει πρώτα να τους ενεργοποιήσετε. Επιλέγοντας Αρχείο -> Άνοιγμα στις περισσότερες εφαρμογές του KDE θα δείτε, στο δεξί μέρος του πίνακα εικονιδίων, ένα γαλλικό κλειδί. Στη σχετική κυλιόμενη λίστα, επιλέξτε Εμφάνιση σελιδοδεικτών.

Ενεργοποίηση σελιδοδεικτών

Using bookmarks

Η δεύτερη κλάση σελιδοδεικτών. Θυμάστε που ανοίξατε το Αρχείο-> Άνοιγμα και χρησιμοποιήσατε το γαλλικό κλειδί; Δίπλα υπάρχει ένα κίτρινο αστέρι. Αυτό είναι το μενού διαχείρισης σελιδοδεικτών.

Διαχείριση σελιδοδεικτών εφαρμογής

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τους σελιδοδείκτες που θα είναι ορατοί στο ίδιο μενού σε κάθε εφαρμογή. Αποθηκεύονται σε ένα και μόνο αρχείο, το ~/.kde4/share/apps/kfile/bookmarks.xml, το οποίο χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές με αυτό το μενού.

Διαχείριση αρχειοθέτησης στον Dolphin

Η διαχείριση των αρχειοθηκών αποτελεί πλέον μια εύκολη υπόθεση. Σε οποιονδήποτε φάκελο στον Dolphin, επισημάνετε τα αρχεία που επιθυμείτε να συμπιέσετε και κάντε δεξί κλικ. Τώρα, μέσω την επιλογής Συμπίεση, μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία μιας αρχειοθήκης RAR, μιας αρχειοθήκης Gzipped tar, ή να καθορίσετε μια άλλη λειτουργία συμπίεσης που έχετε εγκατεστημένη.

Δημιουργία νέας αρχειοθήκης

Αντίστοιχα, κάνοντας δεξί κλικ σε μια ήδη συμπιεσμένη αρχειοθήκη, μια γκάμα από δυνατές ενέργειες προστίθενται στο βοηθητικό μενού. Μπορείτε να αποσυμπιέσετε την αρχειοθήκη στον τρέχοντα φάκελο, σε έναν αυτόματα εντοπισμένο φάκελο ή σε μια άλλη τοποθεσία δικής σας επιλογής.

Αν θέλετε να προσθέσετε αρχεία σε μια υπάρχουσα αρχειοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε Άνοιγμα με Ark.

Διαχείριση υπαρχουσών αρχειοθηκών

Κι άλλες ενδιαφέρουσες ενέργειες

Αλλάξτε απευθείας τις συσχετίσεις ενός αρχείου

Έχετε ποτέ θελήσει να ανοίξει ένα αρχείο και τότε να καταλάβετε ότι συσχετίζεται με μια εφαρμογή που δεν είναι αυτή θέλετε; Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε επιλέγοντας Kickoff -> Υπολογιστής -> Ρυθμίσεις συστήματος -> Κοινή εμφάνιση και συμπεριφορά -> Συσχετίσεις αρχείων. Οι Dolphin και Konqueror όμως σας προσφέρουν έναν πιο ενδιαφέρων τρόπο να αλλάξετε μια συγκεκριμένη συσχέτιση.

Have you ever wanted to open a file, only to find that it is associated with an application that is not of your choice?

You can, for one, alter this in KickoffComputerSystem SettingsCommon Appearance and BehaviorFile Associations. This is the same as running kcmshell5 filetypes in a Konsole.

Alternatively, if you want to change multiple associations right quick, you would edit the *.desktop file directly, e.g. the file /usr/share/applications/org.gnome.Builder.desktop. For example, Gnome Builder associates with a great number of file-types which may not be desirable. So the line

  MimeType=application/javascript;  # we do not want all of these ....

may be shortened or commented out with # . Maybe a line

  InitialPreference=2
  X-KDE-InitialPreference=3

in the builder.desktop file helps to keep your previous default associated app, with builder being only secondary or tertiary option.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο και επιλέξτε Ιδιότητες. Η πρώτη γραμμή είναι η περιγραφή, κάτι σαν το παρακάτω:
Τύπος: XML document

Στο ίδιο επίπεδο, στα δεξιά υπάρχει ένα γαλλικό κλειδί. Κάντε κλικ πάνω του και θα μπορέσετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια συσχέτιση.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση ενός φακέλου, μπορείτε να επιλέξετε ο προκαθορισμένος διαχειριστής αρχείων να είναι/να μην είναι ο Konqueror, ή να προσθέσετε έναν άλλον περιηγητή εικόνων στις πιθανές συσχετίσεις.

Το υπο-μενού Ενέργειες

Το υπο- μενού Ενέργειες εμφανίζει μια σειρά από ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείτε να κάνετε μέσω του Dolphin. Μερικές δυνατότητες εμφανίζονται μόνο αν έχουν να κάνουν με το αρχείο που έχετε επιλέξει. Μερικές από τις επιλογές είναι οι εξής:

 • Μετατροπή ενός αρχείου εικόνας σε άλλη μορφή
 • Προεπισκόπηση αρχείου
 • Λήψη απομακρυσμένου αρχείου με το KGet
 • Υπογραφή ή/και κρυπτογράφηση ενός αρχείου ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό κρυπτογράφησης

Κωδικοποίηση και αντιγραφή κομματιών από CD

 • Εισάγετε ένα CD ήχου
 • Περιηγηθείτε στο CD με τον Dolphin: λογικά θα εμφανιστεί ως "Τόμος" στις 'Τοποθεσίες' του Dolphin ή, διαφορετικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό πληκτρολογώντας audiocd:/ στη γραμμή τοποθεσίας.
Παρουσίαση CD ήχου στον Dolphin

Παρατηρήστε τώρα ότι ο Dolphin προτείνει ένα αρχείο μορφής WAV για κάθε κομμάτι, και επιπλέον:

 • έναν φάκελο CDA που περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης στη γνωστή μορφή CDA.
 • έναν ολόκληρο φάκελο CD, που περιέχει ένα αρχείο για κάθε μορφή (.cda, .flac, .mp3, .ogg, .wav) για όλα τα κομμάτια.
 • έναν φάκελο FLAC, που περιέχει τα κομμάτια κωδικοποιημένα σε μορφή FLAC (lossless information format).
 • έναν φάκελο πληροφοριών με πληροφορίες CDDB.
 • έναν φάκελο MP3, με όλα τα κομμάτια σε μορφή MP3.
 • έναν φάκελο Ogg Vorbis, με όλα τα κομμάτια σε μορφή OGG.

Τώρα απλά αντιγράφετε τον φάκελο της επιλογή σας, στην κωδικοποίηση που προτιμάτε και έχετε την κωδικοποιημένη έκδοση του CD σας!

Βάλτε τα πρόσφατα αρχεία στην αρχική σελίδα

Πώς να έχετε τα πρόσφατα αρχεία σας πάντα στον Dolphin

You can start up dolphin (with baloo up and running) with a view of recently modified files: Just navigate to the address/location of timeline:/today/ (copy paste it to the address bar) or use it as dolphin start-up-folder in dolphin-settings.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι