Dolphin/Filhåndtering

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Dolphin/File Management and the translation is 100% complete.

Dolphin eller Konqueror?

Dolphin er Plasmas filhåndteringsprogram. Det er designet til at være kraftfuldt men let at anvende.

Konqueror var standard-filhåndteringsprogrammet i KDE 2 og 3 og er stadig tilgængeligt til de, der foretrækker dets brugerflade. Det er en webbrowser, filhåndteringsprogram, medie-fremviser med mere. Til filhåndtering bruger det Dolphins KPart og har derfor alle Dolphins funktioner.

Opdag Dolphin

Det første afsnit tager dig på en guidet tur igennem Dolphin. Andet afsnit omhandler forskellige slags bogmærker. Tredje afsnit omtaler håndtering af arkiver. Endelig kigger vi på andre smarte ting. Billederne kan forstørres ved at klikke på dem.

Introduktion til Dolphin

Dolphin er filmanageren i KDE Software Compilation.

Jeg vil vise dig, hvordan du bruger Dolphin til almindelige filhåndteringsopgaver og hvordan du tilpasser den til dine behov.

Når du åbner Dolphin fra startmenuen Kickoff, så vises din startmappe - som standard er det din hjemmemappe.

For at åbne en fil eller en mappe skal du blot klikke på den. (Dette kan ændres til dobbeltklik i SystemindstillingerArbejdsområdets opførselGenerel opførsel eller i SystemindstillingerInput-enhederMus for ældre versioner af Systemindstillinger).

For at vælge eller fravælge en fil og mappe lader du musen svæve over den og klikker på plustegn som dukker op for at vælge den og på minustegnet for at fravælge den; sådan her:

Når du klikker på plustegnet, så bliver filen eller mappen tilføjet til det valgte. Du kan vælge flere filer på denne måde. Du kan også vælge filer ved at trække en firkant (dette kaldes undertiden for "elastik"-metoden); og du kan vælge til og fra med Ctrl + klik for en fil ad gangen eller Shift + klik for en sammenhængende række af filer.

Mange valgte filer ser sådan ud:

Lav en ny mappe: Du kan lave en ny undermappe i den aktuelle mappe ved højreklikke og vælge Opret nyMappe... eller bruge tastaturgenvejen F10.

Faneblade: Dolphin understøtter faneblade. Du kan åbne et nyt faneblad ved at vælge menuen FilNyt faneblad (hvis du har aktiveret menulinjen), med Ctrl + T eller ved at klikke med den midterste museknap på mapper og navigationsknapper.

Note

Fra og med KDE 4.7 er Dolphins menulinje skjult, men den er let at nå og gendanne. Hvis du foretrækker at menulinjen er til stede kan du aktivere den ved at vælge KontrolVis menulinje eller taste Ctrl + M


Dolphin åbner som standard når du klikker på en mappe. Den kan også startes fra startmenuen Kickoff.

Brugerfladen

Adresselinjen

Dolphin introducerer en ny måde at bruge adresselinjen hurtigere og mere præcist: brødkrummerne. I stedet for kun at vise hele stien, så vises navigationspunkterne fra hver overmappe som en knap. Ved at klikke på en af disse kapper går du direkte til den tilsvarende mappe. På den måde kommer du hurtigt til en af overmapperne for den aktuelle mappe.

Mellem knapperne, som repræsenterer en mappe er der en lille pil, som også er en knap. Klikker du på den, så dukker der en liste med alle mapper på det niveau op, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at komme til en anden mappe.

Kom hurtigt til en anden mappe


Der er også en klassisk adresselinje, som viser hele stien. Ønsker du at bruge den, så kan du højreklikke på adresselinjen og vælge Vis fuld sti. Hvis adresselinjen skal være redigérbar, så tast Ctrl + L eller vælg KontrolAdresselinjeRedigérbar adresse. Du kan også klikke på det frie område efter den sidste mappe i brødkrummerne. I den klassiske navigationslinje vises et flueben for enden af adresselinjen. Dette flueben er en knap, som du kan klikke på for at komme tilbage til brødkrummerne. Du kan selvfølgelig også bruge menuen eller tastaturgenvejen.

Opdelt visning

den aktuelle mappevisning, sådan at to mapper vises ved siden af hinanden, som det kendes fra Midnight Commander eller Krusader. Dette er en meget bekvem visning, hvis du skal flytte filer fra en mappe til en anden.

Du kan opdele visningen ved at klikke på Opdel i værktøjslinjen eller vælge menuen Vis -> Opdel, hvis du har aktiveret menulinjen (tastaturgenvej F3). For at gå tilbage til kun at vise en mappe klikker du på Luk eller taster F3 igen. Ikonet viser dig, hvilken del, der bliver lukket. Afhængigt af hvilken del der er aktiv vises der et minustegn i højre eller venstre del af ikonet. Det er den aktive mappe, som lukkes. Dette er vigtigt at vide, hvis du bruger tastaturgenvejen. Der er også en knap til at opdele og lukke en visning i værktøjslinjen. Denne knap viser også minustegnet, så det er let at vide, hvilken visning der lukkes.

Selvfølgelig har hver visning sin egen adresselinje og hver visning kan bruge sin egen visningstilstand.

Sortering af filer

Filerne i den aktuelle mappe bliver som standard opstillet i alfabetisk rækkefølge. Rækkefølgen kan ændres med menuvalget KontrolSortér efter.

Filer kan sorteres efter følgende egenskaber

 • Navn
 • Størrelse
 • Dato
 • Rettigheder
 • Ejer
 • Gruppe
 • Type
 • Link-destination
 • Sti

Du kan ændre sorteringsrækkefølgen med KontrolSortér efterA-Å, KontrolSortér efterÅ-A eller KontrolSortér efterMapper først.

Visningstilstand

Dolphin har tre forskellige visningstilstande:

 • Ikoner viser hver fil eller mappe som en ikon med dens navn
 • Kompakt er det samme som ikon men i en merekompakt form, som lader dig vise flere mapper og filer på en gang
 • Detaljer giver dig en liste med filer og mapper med information om hver af dem, blandt andet størrelse og dato

Tilstanden kan ændres inde fra Dolphin

 • Vælg Visningstilstand fra menuen Vis . Denne valgmulighed er kun tilgængelig når menulinjen er aktiveret
 • Vælg Visningstilstand i menuen Kontrol . Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når menulinjen er deaktiveret.
 • Du kan vælge det relevante ikon i værktøjslinjen, hvis den er aktiveret
 • Du kan bruge tastaturgenveje.
  • Ctrl+1 skifter til ikonvisningstilstand,
  • Ctl+2 skifter til kompakt tilstand og
  • Ctrl+3 skifter til detaljeret visning.

Vis som ikoner

Hver fil og hver mappe repræsenteres af et ikon i denne tilstand. I stedet for at vise et ikon kan du også få en forhåndsvisning af filen. Denne opførsel kan slås til og fra i menuen VisForhåndsvisning (hvis menulinjen er aktiveret) eller ved hjælp af knappen Forhåndsvisning i værktøjslinjen.

Der er også mulighed for af vise yderligere information under ikonerne. Dette kan slås til og fra med KontrolYderligere information eller VisYderligere information (hvis menulinjen er aktiveret). Du kan vælge de samme kriterier her som ved sorteringsrækkefølgen.

Du kan gruppere ikonerne for at opnå et bedre overblik. Dette aktiveres med KontrolVis i grupper eller VisVis i grupper (hvis menulinjen er aktiveret). Nu bliver ikonerne samlet i grupper, som adskilles med vandrette linjer, som indeholder gruppens navn som overskrift. Grupperingen er relateret til sorteringsrækkefølgen.

Detaljer

I visningstilstanden "Detaljer" vises yderligere information som standard i modsætning til visningstilstanden "Ikoner". Alle filer opføres på en liste med søjler. Kontekstmenuen i søjleoverskrifterne giver mulighed for at tilføje yderligere søjler. Følgende søjler kan vælges:

 • Størrelse
 • Dato
 • Rettigheder
 • Ejer
 • Gruppe
 • Type
 • Link-destination
 • Sti

Søjlen "Navn" vises altid. Ved at klikke på overskriften for en søjle bliver tabellen sorteret efter denne søjle. Ved gentaget klik på samme søjlenavn vendes sorteringsrækkefølgen.

Det er muligt at vise mapper som et træ. I denne tilstand vises et >-tegn ved siden af mappen. Klikker du på det, så udvide mappen, sådan at du ser alle de filer og undermapper, som den indeholder, men rykket lidt ind. Ved at klikke på tegnet, som nu er en pil som peger nedad, så trækkes mappen sammen igen. Trævisningen kan selvfølgelig bruges med så mange mapper, som du ønsker. I de seneste udgaver af KDE er trævisningen slået til som standard, men kan deaktiveres i KontrolIndstil DolphinVisningstilstandeDetaljer ved at fjerne fluebenet ved Udfoldelige mapper.


Sæt standarden for alle mapper

Under KontrolTilpas visningsegenskaber... (eller under menuen VisTilpas visningsegenskaber... hvis menulinjen er aktiveret) kan du indstille enhver af disse attributter til at være standard i alle mappevisninger.

Paneler

Dolphin indeholder adskillige paneler, som kan aktiveres med menuen KontrolPaneler. Hvert panel kan hæftes til højre eller venstre side af vinduet. For at flytte et panel skal du låse panelet op (højreklik på panelet og vælg Lås panel op), klikke på dets titel og trække det der hen, hvor du vil have det. Arealet, hvor panelet placeres, når musen slippes bliver fremhævet. Det er muligt at placere paneler oven over hinanden. I dette tilfælde placeres de i faneblade.

I nogle udgaver af Dolphin har titellinjen for hvert panel to knapper. Knappen nærmest titlen frigør panelet. Dette gør panelet til et uafhængigt vindue, som "svæver" over Dolphin. Vinduet er stadig knyttet til Dolphin og kan ikke vises uden Dolphin, og det kan ikke minimeres som et almindeligt vindue. Klikker du på knappen igen, så bliver det hæftet fast igen. Den anden knap lukker panelet.

Ikke-modale dialoger

Når du flytter, kopierer eller sletter filer eller mapper, så forsvinder dialogen selvom handlingen endnu ikke er afsluttet. I stedet dukker der en fremskridtslinje op nederst til højre på skærmen, men den forsvinder også hurtigt; hvis du vil se, hvordan handlingen skrider frem, så skal du klikke på det lille informationsikon (i) i statusområdet.

Advarsel

Nye brugere, som ikke er vant til denne måde at arbejde (ja, selv erfarne brugere) kan få problemer når store mapper flyttes, kopieres eller slettes. Du er nødt til at holde øje med om handlingen stadig er i gang. Hvis du starter nye handlinger før den aktuelle handling er afsluttet kan det resultere i ødelagte filer eller mapper. Nu er du advaret!


Steder

Dolphin indeholder en ny slags bogmærker, Steder. De vises i et panel, som kan aktiveres med KontrolPanelerSteder (tastaturgenvej F9). Som standard vises de samme steder her som i kategorien Computer i startmenuen Kickoff.

Ved at klikke på en af disse steder vil det blive åbnet i den aktuelle mappevisning. Kontekstmenuen giver mulighed for at redigere stederne og at fjerne dem igen. Det er også muligt at skjule steder midlertidigt.

Du kan føje en mappe til panelet Steder ved at vælge Føj til steder fra dens kontekstmenu. Du kan også Trække&Slippe mappen til panelet.

Panelet Steder indeholder også tilsluttede flytbare enheder som USB-nøgler og cd'er. Et lille stik-ikon viser, om enheden er monteret. Kontekstmenuen giver mulighed for af afmontere enheden.

Steder bruges som udgangspunkt for brødkrummerne i navigationslinjen. Hver sti vises med udgangspunkt i et af stederne (det der er nærmest).

Information

Panelet Information kan aktiveres med KontrolPanelerInformation (tastaturgenvej F11). Dette panel giver en forhåndsvisning eller et ikon for den aktuelt valgte fil eller mappe eller af filen eller mappen under musen. Nogle yderligere informationer som dato for seneste ændring og størrelsen af filen eller mappen vises også.

Panelet Information giver dig mulighed for at vurdere filer, tilføje kommentarer eller mærker. Dette er en af brugerfladerne for det semantiske skrivebord Nepomuk, som giver dig det semantiske netværks fordele på skrivebordet. Fra KDE 4.2 er det muligt at søge på semantiske links givet af mærkerne.

Panelet Information

Tip

Hvis du undrer dig over manglende mp3 ID-mærker (titel, tid, ...) for nogle filer, så er det sandsynligvis fordi de ikke har version 2 af ID3-mærkerne. Du kan tilføje ID3 version 2 med for eksempel KID3.


Mapper

Et panel, som viser en træstruktur af filsystemet kan vises med KontrolPanelerMapper (tastaturgenvej F7). Træstrukturen lader dig klikke på > og ˇ↓-tegnene for at udfolde/sammentrække undermapper. Ved at klikke på en af mapperne bliver indholdet vist i den aktuelle visning.

Terminal

Terminalemulatoren Konsole kan vises direkte i Dolphin med KontrolPanelerTerminal (tastaturgenvej F4). Dette gør det muligt at bruge skal-kommandoer direkte i Dolphin. Terminalen åbnes i den mappe, som vises i den aktuelle visning. Shift + F4 åbner Konsole i et nye vindue.

Dolphin med en terminal

Bogmærker og Steder

KDE Plasma giver dig to forskellige slags links til steder i filsystemet. Den ene slags kaldes Steder og den anden kaldes Bogmærker. De gemmes i forskellige filer og har forskellige funktioner. Dette giver større fleksibilitet, men gør det nødvendigt at lære forskellene.

KDE3 Konqueror delte ikke bogmærker med andre

I modsætning til den måde bogmærker blev gemt i Konqueror tilbage i KDE3, så er både Steder og Bogmærker tilgængelige i alle andre programmer ligesom i Dolphin. Mere om det senere.

Steder i programmer

Steder til navigation for hele systemet

Der er et standardsæt af steder -

Hjemmappe
Netværk
Root
Affald

men du kan tilføje andre steder. I Dolphin kan du højreklikke på en mappe og vælge Føj til Steder eller du kan trække mappen ind i Steder.


Føj et bogmærke til Steder


Som standard vil dette "Sted" være synligt i alle programmer. Hvis du ønsker kun at se det i Dolphin, så skal du højreklikke på det nye navn i Steders liste og vælge at redigere den. Der er et afkrydsningsfelt til Vis kun når dette program bruges (Dolphin).


Dette sted vil kun kunne ses i Dolphin


Du kan se, hvad resultatet af kommandoen er, hvis du læser ~/.local/share/apps/kfileplaces/bookmarks.xml.

Der er også nogle programmer, som har en valgmulighed i Fil-menuen til at føje en mappe til Steder. På nuværende tidspunkt er det dog forskelligt, hvilke funktioner der er tilgængelige. Det der er vigtigt at huske er, at som standard kan emnerne i Steder ses i alle programmer i dialogen, som dukker op, når du vælger FilÅbn.

Begrænsning til et program

Nogle programmer lader dig redigere emnerne i Steder. For eksempel kan du i Gwenview højreklikke på en mappe i Steder og vælge Vis kun når dette program bruges (Gwenview).


Begrænsning af et bogmærke til et program


Hvis du ønsker at begrænse et bogmærke til et program, som ikke har den valgmulighed, så må du redigere filen ~/.local/share/kfile/bookmarks.xml. Umiddelbart før tag'et </metadata> skal du tilføje linjen

<OnlyInApp>programnavn</OnlyInApp>

Bogmærker i programmer

Vis bogmærker

Bogmærker ikke vist i dialoger som standard. For at aktivere dem

 • Åbn menuen Fil i et program (næsten ethvert KDE-program kan bruges). Til højre i værktøjslinjen i dialogen ser du en skruenøgle. Klik på den og vælg Vis bogmærker.
Aktivér bogmærker

Brug af bogmærker

Dette er den anden slags bogmærker. Husker du hvordan du valgte FilÅbn og brugte skruenøglen? Ved siden af den er der en gul stjerne. Det er menuen til håndtering af bogmærker.

Håndter programmernes bogmærker her

Her kan du definere bogmærker, som vil være synlige i den samme menu i ethvert program. De gemmes i én fil, ~/.local/share/kfile/bookmarks.xml, som bruges af alle programmer, der har den menu.

Håndtering af arkiver i Dolphin

Håndtering af arkiver er nu blevet enkel. I enhver mappe i Dolphin markerer du de filer, som du vil komprimere og højreklikker. Her kan du vælge at lave er RAR-arkiv, et Gzip'pet tar-arkiv eller definere en anden kompressionsmetode, som du har sat op.

Lav et nyt arkiv

Tilsvarende, hvis du højreklikker på et eksisterende arkiv, så får du en række mulige handlinger i kontekstmenuen. Du kan udpakke arkivet i den aktuelle mappe, i en automatisk fundet undermappe eller til et andet sted, som du vælger.

Skulle du ønske at tilføje filer til et eksisterende arkiv, så kan du vælge Åbn med Ark.

Håndtér eksisterende arkiver

Flere smarte handlinger

Ændring af filassociationer mens du arbejder

Har du nogensinde prøvet at åbne en fil blot for at finde ud af, at den er knyttet til et andet program end det, som du bruger?

Du kan selvfølgelig ændre dette i StartmenuComputerSystemindstillingerFælles udseende og opførselFilassociationer. Dette er det samme som at køre kcmshell5 filetypes i en konsol.

Alternativt, hvis du hurtigt vil ændre flere tilknytninger kan du redigere *.desktop-filen direkte, for eksempel filen /usr/share/applications/org.gnome.Builder.desktop. Gnome Builder er knyttet til rigtig mange filtyper, og det er måske ikke, hvad du ønsker. Så linjen

  MimeType=application/javascript;  # we do not want all of these ....

Kan forkortes eller kommenteres ud med #. Måske en linje

  InitialPreference=2
  X-KDE-InitialPreference=3

i builder.desktop-filen hjælper til at bevare dit tidligere tilknyttede program sådan at builder kun er den anden eller tredje valgmulighed.

For det tredje giver Dolphin og Konqueror dig en hurtig måde at ændre en enkelt tilknytning: Højreklik på filen og vælg Egenskaber. Den første linje er rent beskrivende, noget i retning af:

Type: XML document

Til højre på samme linje er der en skruenøgle. Klik på den, så kan du tilføje eller ændre en association.

På samme måde kan du for en mappe ændre, hvilken filmanager du vil bruge som standard eller tilføje endnu en billedfremviser til associationerne.

Undermenuen Handlinger

Undermenuer Handlinger giver dig mange flere smarte ting, som du kan gøre i Dolphin. Nogle muligheder dukker kun op når de kan anvendes på den fil du har valgt. Et programs .desktop-fil i /usr/share/applications definerer, hvilke handlinger der kan bruges til en bestemt type fil. Nogle muligheder er

 • Konvertér et billede til et andet format
 • Forhåndsvis en fil
 • Download en fil fra netværket med KGet
 • Signér eller kryptér filen afhængigt af, hvilken krypteringssoftware du har installeret

Indkod og kopiér spor fra en musik-cd

 • Indsæt en musik-cd
 • Naviger til cd'en i Dolphin: den bør optræde som i Steder som "lyd-cd"; ellers kan du nå den ved at skrive audiocd:/ i adresselinjen.
Dolphin præsenterer en musik-cd

Du bemærker nu, at Dolphin foreslår filformatet WAV for hvert spor samt:

 • mappen CDA, som indeholder indekseringsinformation i det sædvanlige format, CDA.
 • mappen Fuld CD, som indeholder én fil for hvert format (.cda, .flac, .mp3, .ogg, .wav) med alle spor
 • mappen FLAC, som indeholder sporene kodet i formatet FLAC (et tabsfrit format)
 • mappen Information, som indeholder CDDB-informationerne
 • mappen MP3, som indeholder sporene i mp3-format
 • mappen Ogg Vorbis, som indeholder sporene kodet i ogg-format.

Du skal nu bare kopiere mappen med dit foretrukne format for at få indholdet af din cd kodet.

Brug timeline til at få dine seneste filer som hjemmemappe

Få dine seneste filet til altid at blive vist i Dolphin

Du kan få Dolphin (med baloo kørende) til at vise "nyligt gemte filer": Gå blot til adressen timeline:/today/ (kopiér og indsæt i adresselinjen) eller brug den som Hjemmemappe i Dolphins indstillinger.

Eksterne links