Dolphin/Gestió de fitxers

This page is a translated version of the page Dolphin/File Management and the translation is 37% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎română • ‎Ελληνικά • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎فارسی • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Aquesta guia d'aprenentatge descriu Dolphin per a KDE SC 4. Konqueror era el gestor de fitxers estàndard en KDE 2 i 3. També podeu utilitzar Konqueror com el gestor de fitxers per omissió en KDE SC 4. Per fer-ho, a partir de KDE SC 4.2 en endavant, obriu Arranjament del sistema i aneu al mòdul Aplicacions per omissió. Podeu seleccionar Konqueror o una varietat d'altres aplicacions per al seu ús com al gestor de fitxers per omissió.

Konqueror was the default file manager in KDE 2 and 3, and is still available for those who prefer its interface. It is a web browser, a file manager, media viewer and more. For file management it uses the Dolphin KPart, and so has all of the functionality of Dolphin.

Descobrir el Dolphin

La primera secció proposa una visita guiada de Dolphin. La segona va dels conceptes dels diferents tipus d'adreces d'interès. La tercera debat sobre la gestió d'arxius. Finalment, examinem «les coses més útils». Les imatges són clicables -per veure una vista engrandida-.

The first section takes you on a guided tour of Dolphin. The second section deals with the concepts of different types of bookmarks. The third section discusses archive management. Finally we look at 'More Cool Things'. The images are clickable - you can see the enlarged view.

Introducció a Dolphin

Dolphin és el gestor de fitxers del KDE Software Compilation.

Us mostraré com utilitzar Dolphin per les tasques corrents de gestió de fitxers, i com personalitzar-lo en funció de les vostres necessitats.

Dolphin Plasma5 thumbnail.png

Quan obrim Dolphin des del menú Kickoff aquest mostra el vostre directori inicial, per omissió és el vostre directori inici.

Per obrir un fitxer, o anar a una carpeta només cal fer clic sobre seu. (Això es pot canviar pel doble clic a Arranjament del sistema -> Administració del sistema -> Teclat i Ratolí, si ho preferiu. Algunes distribucions estableixen el doble clic com per omissió). Al KDE 4.5 això esdevé a Arranjament del sistema -> secció Maquinari -> Dispositius d'entrada -> secció Ratolí.

Per seleccionar i deseleccionar fitxers i carpetes mantenint el cursor del ratolí sobre la icona i fer clic al signe més emergent per seleccionar i al signe menys per deseleccionar. Com segueix:

Dolphin folder hovered.png

En fer clic al signe més, aquest fitxer o carpeta serà afegida a la vostra selecció. Podeu seleccionar diversos fitxers de la mateixa manera. La selecció també es pot fer arrossegant un rectangle (de vegades anomenat el mètode «rubber band»), i seleccionant i deseleccionant amb Ctrl + clic per a un i Majús. + clic per a un interval consecutiu.

Molts fitxers seleccionats s'assemblarà a això:

Dolphin folder hovered deselect.png

Crear una carpeta nova: Podeu crear una nova carpeta al directori actiu utilitzant el menú contextual (clic dret) -> Crea nou o la drecera F10.

Pestanyes: Dolphin suporta la navegació amb pestanyes. Una nova pestanya es pot obrir, per exemple des de Fitxer -> Pestanya nova (si heu activat la barra de menús), amb la drecera Ctrl + T o fent clic del botó mig del ratolí sobre la icona de carpeta i els botons de navegació.

Note-box-icon.png
Nota
A partir del KDE 4.7, la barra de menús del Dolphin està oculta, però és fàcil d'abastar i restaurar. Si preferiu tenir present la barra de menús, es pot activar seleccionant Control -> Mostra barra de menú o prement Ctrl + M.


Dolphin s'obrirà per omissió quan fem clic sobre qualsevol carpeta. També es pot iniciar des del menú Kickoff.

The Interface

Barra de localització

Dolphin integra un nou concepte d'usar la barra de localització d'una manera més ràpida i precisa: per tant s'utilitza una barra de localització «fil d'Ariadna». En lloc de mostrar el camí complet, s'anuncien només els punts de navegació en forma de botons. En fer clic en un d'aquests botons, es va directament a aquesta carpeta. D'aquesta manera es pot arribar a una carpeta pare des d'una subcarpeta d'una manera molt ràpida.

Entre els botons que representen una carpeta hi ha una petita fletxa la qual és un botó. En fer clic a la fletxa podreu veure una llista de tots els subdirectoris en el mateix nivell que l'actual, oferint-vos un canvi ràpid de directori.

Canviar de directoris ràpidament


També hi ha una barra de localització clàssica, que mostra la ruta completa. Per utilitzar aquest estil podeu fer clic dret sobre la barra de localització i seleccionar Mostra el camí sencer. Si voleu que la barra de localització sigui editable, activeu la drecera de teclat Ctrl + L o seleccioneu Control -> Barra de localització -> Ubicació editable. En fer clic a l'espai lliure al costat de l'última carpeta que es mostra en l'estil «fil d'Ariadna» podreu canviar a una barra de localització editable. Si se selecciona l'estil editable apareixerà una marca de selecció al final de la barra de localització. Aquesta marca de selecció és un botó que es pot utilitzar per tornar a l'estil «fil d'Ariadna». Per descomptat, el menú i les dreceres de teclat també es poden utilitzar.

Vista dividida

Dolphin ofereix la possibilitat de dividir la vista de la carpeta actual de manera que s'en puguin veure dues una a cada costat com al Midnight Commander. És una vista molt agradable per copiar o moure fitxers des d'una carpeta cap a una altra.

Dolphin split view.png

Podeu dividir la vista fent clic a Divideix a la barra d'eines, si heu activat la barra de menús, Visualitza -> Divideix (drecera de teclat F3). Per tornar a una sola vista de carpeta, podeu fer clic a Tanca o simplement prémer F3 una altra vegada. El símbol mostrarà quina vista serà tancada. En funció de la vista actualment activa es mostrarà el signe menys a la part esquerra o dreta. La vista activa s'haurà tancat. És important saber-ho si desitgeu utilitzar la drecera de teclat. També hi ha un botó per a dividir i tancar la vista situat a la barra d'eines. Aquest també mostra el símbol menys, així doncs és fàcil saber quina vista serà tancada.

Per descomptat, cada vista té la seva pròpia barra de localització i cada vista pot utilitzar un mode de vista diferent.

Sorting Files

Els fitxers de la carpeta seleccionada per omissió s'ordenen en ordre alfabètic. La manera d'ordenar es pot canviar a través del menú Control -> Ordena per. Els criteris d'ordenació disponibles són els següents:

Files may be sorted by the following attributes

 • Nom
 • Mida
 • Data
 • Permisos
 • Propietari
 • Grup
 • Tipus
 • Destí de l'enllaç
 • Camí

De manera addicional, l'ordre es pot definir amb Control -> Ordena per -> Descendent o Control -> Ordena per -> Primer les carpetes.

The sorting method can be changed by selecting Sort by from the toolbar and then select A-Z or Z-A. Additionally you may chose whether folders should be listed first by selecting Folders First.


Mode de vista

Dolphin features three different folder view modes:

 • Icon-breeze-dolphin-view-icons.png Icons shows each file or folder as an icon with its name
 • Icon-breeze-dolphin-view-compact.png Compact is the same as icons, but in a more compact form, allowing more folders and files to be displayed at once
 • Icon-breeze-dolphin-view-details.png Details presents a list of files and folders, giving information on each, including but not limited to size and date

The mode can be changed from within Dolphin

 • Select View Mode from the View menu. This option is only available if the main Menubar is enabled
 • Select View Mode from the Control menu. This option is only available when the main Menubar is disabled
 • By selecting the appropriate icon from the main toolbar, if it is enabled
 • Using the default keyboard shortcuts:
  • Ctrl+1 switches to the Icon display mode,
  • Ctrl+2 switches to Compact and,
  • Ctrl+3 switches to Detailed view.

View as Icons

Cada fitxer i carpeta estan representats per una icona en el mode de vista «Icones». En lloc de mostrar una icona de vista prèvia del fitxer que pot mostrar. Aquest comportament es pot activar/desactivar a través del menú Visualitza -> Vista prèvia (si la barra de menús està activada) o a través d'un botó a la barra d'eines principal Vista prèvia. Hi ha un límit de mida per a les vistes prèvies de fitxers. Aquesta limitació de mida es pot configurar a través de Arranjament -> Configura Dolphin -> Modes de vista -> General opció Vistes prèvies de fitxer -> Mida màxima de fitxer. També hi ha una opció per utilitzar miniatures incrustades als fitxers. En el KDE 4.5 les vistes prèvies estan habilitades (i la mida màxima definida) amb Arranjament -> Configura Dolphin -> pàgina General -> pestanya Vistes prèvies. A partir del KDE 4.8, els ajustos esmentats anteriorment es poden configurar a través de Control -> Configura Dolphin -> Modes de vista.

Hi ha la possibilitat de mostrar informació addicional a sota de les icones. Pot estar activa/desactiva mitjançant Control -> Informació addicional o Visualitza -> Informació addicional (si la barra de menús està activada). En principi, estan disponibles els mateixos criteris que per a seleccionar la cerca.

Podeu agrupar les icones per aconseguir una millor visió. Aquest comportament s'activa mitjançant Control -> Mostra en grups o Visualitza -> Mostra en grups (si la barra de menús està activada). Ara les icones seran agrupades i els grups dividits per una línia horitzontal que contindrà el nom del grup com a títol. L'agrupació està relacionada amb els criteris de cerca seleccionats.

Dolphin show in groups effect.png

Detalls

En el mode de vista «Detalls» es mostrarà la informació addicional per omissió en contrast amb el mode «Icones». Tots els fitxers són llistats en una taula. El menú contextual de la capçalera de la taula ofereix la possibilitat d'afegir columnes addicionals. Estan disponibles les següents columnes:

 • Mida
 • Data
 • Permisos
 • Propietari
 • Grup
 • Tipus
 • Destí de l'enllaç
 • Camí

La columna «Nom» sempre serà mostrada. En fer clic una capçalera d'una de les columnes, la taula serà ordenada segons aquesta columna. En fer clic sobre la capçalera de la mateixa columna l'ordre serà invertit.

Des del KDE 4.1 és possible mostrar les carpetes en forma d'arbre. En aquesta mode es mostrarà un signe més al costat de la carpeta. El signe més ha estat substituït pel símbol «>» en les versions més recents del KDE. En fer clic al signe la carpeta s'expandeix i es mostraran a la taula totes les subcarpetes i fitxers que contingui. En fer clic en el signe, ara es mostrarà un signe menys (o una fletxa que apunta cap avall en les versions més recents), ara l'expansió es tancarà. Per descomptat, l'estructura en arbre es pot utilitzar per a tantes carpetes com es vulgui. En les últimes versions del KDE, la vista en arbre està activada per omissió, però es pot desactivar a través de Control -> Configura Dolphin -> Modes de vista -> Detalls amb l'opció Carpetes expansibles.


Regles per omissió per a totes les carpetes

Sota l'element de menú Control -> Ajusta les propietats de la vista (o sota l'element de menú Visualitza -> Ajusta les propietats de la vista si la barra de menús està activada) podeu escollir qualsevol atribut per estar actiu per omissió en totes les vistes de carpeta.

Under ControlAdjust View Properties (or under the menu item ViewAdjust View Properties if you have enabled menu bar) you can set any of these attributes to be the default for all folder views.

Plafons

Dolphin conté diversos plafons, els quals es poden ser activar a través del menú Control -> Plafons. Cada plafó es pot col·locar a la zona d'acoblament a l'esquerra o a la dreta. Per a moure un plafó heu de desbloquejar-los (clic dret sobre un plafó i seleccioneu Desbloqueja els plafons) fent clic a la capçalera i podreu fer Arrossega i deixa sobre aquest. Es ressalta l'àrea on se situarà el plafó i es realitzarà l'acció en deixar anar el botó del ratolí. És possible apilar els plafons a sobre de cadascun. En aquest cas els plafons es col·loquen en pestanyes.

En la capçalera de cada plafó hi ha dos botons. El botó prop del títol desacobla el plafó. Això torna el plafó independent, en una finestra «flotant» sobre de la finestra del Dolphin. La finestra sempre és combinada amb Dolphin i no es pot mostrar sense aquest, així com tampoc es pot minimitzar com una finestra normal. En fer clic de nou sobre el botó, el plafó serà acoblat. El segon botó tanca el plafó.

Diàlegs no modals

Quan moveu, copieu o suprimiu fitxers/directoris el diàleg desapareixerà fins i tot quan l'operació no s'hagi completat. Apareixerà una barra de progrés a sota a la dreta de la pantalla, i en finalitzar l'operació desapareixerà. Si voleu veure el progrés, heu de fer clic sobre la petita icona informativa (i) a la safata del sistema.

Warning.png
Warning
New users who are not used to this way of working (and even experienced users) can get caught out by this, if you are Moving, Copying or Deleting large directories then you need to use the icon to monitor the progress of your operation. If you don't then any subsequent actions you do, may well use an incomplete file structure resulting in corrupted files. You have been warned!


Llocs

Dolphin conté un nou tipus d'adreces d'interès Llocs. Aquestes es mostren en un plafó que es pot activar a través de Control -> Plafons -> Llocs (drecera de teclat F9). Els llocs predeterminats són idèntics als que es mostren a la categoria Ordinador del menú K, Kickoff.

En fer clic sobre un d'aquests llocs s'obrirà en la vista de carpeta actual. El menú contextual ofereix la possibilitat de modificar o suprimir els llocs. És igualment possible ocultar temporalment les entrades.

Es pot utilitzar el menú contextual d'una carpeta per afegir-la com a una nova entrada al plafó Llocs. En conseqüència, hi ha un element Afegeix a Llocs en aquest menú. Igualment podeu fer una acció arrossega i deixa una carpeta cap al plafó Llocs.

El plafó llocs també conté entrades per als perifèrics amovibles connectats tals que les claus USB o els CD. Una petita icona indica si el dispositiu està muntat. El menú contextual ofereix la possibilitat de desmuntar-los.

Els llocs s'utilitzen com a base a la barra de ruta de navegació fil d'Ariadna. Cada adreça es mostra en relació a la carpeta pare més propera a un dels llocs.

Informació

El plafó d'informació es pot activar mitjançant Control -> Plafons -> Informació (drecera de teclat F11). Aquest plafó mostra una vista prèvia o una icona del fitxer/carpeta actualment seleccionat o sota el cursor del ratolí. També es mostra alguna informació addicional com la data de canvi o la mida.

El plafó d'informació ofereix la possibilitat de puntuar, afegir un comentari o una etiqueta a un fitxer. Aquesta és una de les interfícies per a l'escriptori semàntic Nepomuk el qual ofereix els avantatges de la web semàntica per a l'escriptori. A partir del KDE 4.2 és possible cercar als enllaços semàntics donats per les etiquetes.

El plafó informatiu
Ktip.png
Consell
Si us esteu preguntant sobre la falta d'etiquetes mp3 ID (títol, hora...) amb alguns fitxers el més probable és que faltin les etiquetes ID3 versió 2. Les podeu afegir amb KID3, per exemple.


Carpetes

Un plafó proporciona una estructura en arbre del sistema de fitxers que es pot visualitzar a través de Control -> Plafons -> Carpetes (drecera de teclat F7). L'estructura en arbre ofereix la possibilitat de fer clic als signes > i ˇ per desplegar/plegar les subcarpetes. En fer clic sobre una de les carpetes el contingut es mostrarà a la vista actual.

Terminal

L'emulador de terminal Konsole es pot visualitzar directament al Dolphin a través de Control -> Plafons -> Terminal (drecera de teclat F4). Això fa possible l'ús d'ordres de la línia d'ordres directament al Dolphin. El terminal s'obrirà a la carpeta que es mostra a la vista actual. Maj + F4 obrirà Konsole en una finestra nova.

Dolphin amb un terminal

Adreces d'interès i Llocs

Al KDE3 podíeu crear dreceres d'interès al Konqueror, però no estaven disponibles per a les altres aplicacions. El KDE SC 4.x ofereix més flexibilitat -però inevitablement, aporta més complicacions-. De fet, el KDE SC 4 té tres classes d'adreces d'interès que s'han de diferenciar. Estan en fitxers diferents i tenen objectius diferents.

KDE Plasma offers two different systems of user-based links to different locations in the file system. One is called Places and the other one is called Bookmarks. They reside in different files, and have different functions. This offers more flexibility, however, it makes it necessary to learn the differences.

El Konqueror al KDE3 no compartia les adreces d'interès

En primer lloc, hi ha el joc d'adreces d'interès disponibles només per a Konqueror -adreces web-. Aquests s'emmagatzemen en el directori ~/.kde/share/apps/konqueror/bookmarks.xml. Llavors hi ha un altre joc que Dolphin anomena Llocs. Aquest joc està disponible per a totes les aplicacions, així com per al gestor de fitxers Dolphin. Cada vegada que utilitzeu Fitxer -> Obre el veureu. El tercer joc d'adreces d'interès són les adreces d'interès per a les aplicacions. Aquestes comparteixen un fitxer, independentment de l'aplicació que les estableixi, i estan disponibles per a totes les aplicacions, llevat les que es limiten a una aplicació específica. Veurem això més tard.

Places in applications

Els «Llocs» per navegar en tot el sistema

Els Llocs per omissió establerts:

Inici
Xarxa
Arrel
Paperera

però n'hi podeu afegir d'altres. En Dolphin, feu clic dret sobre una carpeta i seleccioneu Afegeix a Llocs, o arrossegueu una carpeta a Llocs.


Afegir una adreça d'interès a «Llocs»


Per omissió aquest «Lloc» serà visible en totes les aplicacions. Si voleu que es mantingui limitat a Dolphin, cal fer clic dret en el nou nom a la llista de llocs, on hi ha l'opció de Edita. Hi ha una casella de selecció Mostra-ho només en usar aquesta aplicació (Dolphin).


Aquest «Lloc» només serà visible a Dolphin


Podeu veure el resultat d'aquesta ordre si llegiu ~/.kde4/share/apps/kfileplaces/bookmarks.xml.

En certes aplicacions també hi ha una opció en el menú Fitxer per afegir una carpeta a Llocs. En aquesta fase, les funcionalitats disponibles varien d'una aplicació a l'altre. La cosa important a retenir és que el valor per omissió per als elements a Llocs és el d'estar disponibles per totes les aplicacions en el diàleg Fitxer -> Obre.

Limitar a una aplicació

Certes aplicacions permeten modificar elements en el menú Llocs. Per exemple, si a Gwenview, feu clic dret sobre una carpeta a Llocs, podeu definir una opció per Mostra-ho només en usar aquesta aplicació (Gwenview).


Limitar una adreça d'interès a una aplicació


Si cal limitar-les a una aplicació que encara no us ho permeten, l'únic camí que queda és editar el fitxer ~/.kde/share/apps/kfile/bookmarks.xml. Immediatament abans de la marca </metadata> cal que afegiu la línia
<OnlyInApp>NomAplicació</OnlyInApp>

Adreces d'interès a les aplicacions

Habilitar les adreces d'interès

En la majoria de les distribucions les adreces d'interès no estan habilitades per omissió. Per utilitzar-les primer les haureu d'habilitar. Obriu Fitxer -> Obre en la majoria de les aplicacions KDE i veureu una clau anglesa a la vora dreta del plafó d'icones. Des de la llista desplegable, escolliu Mostra les adreces d'interès.

Habilitar les adreces d'interès

Using bookmarks

Es tracta de la segona classe d'adreces d'interès. Recordeu d'obrir mitjançant Fitxer -> Obre i utilitzar la clau anglesa? Al costat, hi ha una estrella groga. Aquesta és el menú de gestió de les adreces d'interès.

Gestionar les adreces d'interès a les aplicacions des d'aquí

Aquí, podeu definir les adreces d'interès que seran visibles en aquest mateix menú sobre qualsevol aplicació. Estan emmagatzemades en el fitxer ~/.kde4/share/apps/kfile/bookmarks.xml, el qual és utilitzat per totes les aplicacions que tenen aquest menú.

Gestió d'arxius en Dolphin

La gestió d'arxius ara es ben simple. En qualsevol directori amb Dolphin, ressalteu els fitxers que voleu comprimir i feu clic dret. En aquest cas, utilitzant l'opció Compressió, podeu optar per crear un arxiu RAR, un arxiu tar amb gzip, o definir una altra manera de compressió que estigui configurada.

Crear un nou arxiu

De la mateixa manera, si feu clic sobre un fitxer d'arxiu existent obtindreu una sèrie d'accions afegides al menú del clic dret. Podeu extreure l'arxiu a la carpeta actual, a una subcarpeta detectada automàticament o en un altre lloc de la vostra elecció.

Si voleu afegir fitxers a un arxiu existent, podeu escollir Obre amb Ark.

Gestionar els arxius existents

Les accions més útils

Canviar una associació de fitxer al vol

Mai heu volgut obrir un fitxer només per descobrir que està associat amb una aplicació que no us agrada? Naturalment, ho podeu modificar en Kickoff -> Ordinador -> Arranjament del sistema -> Aparença i comportament usual -> Associacions de fitxer. Però Dolphin i Konqueror us ofereixen una forma veloç i còmoda per canviar una única associació.

Have you ever wanted to open a file, only to find that it is associated with an application that is not of your choice?

You can, for one, alter this in KickoffComputerSystem SettingsCommon Appearance and BehaviorFile Associations. This is the same as running kcmshell5 filetypes in a Konsole.

Alternatively, if you want to change multiple associations right quick, you would edit the *.desktop file directly, e.g. the file /usr/share/applications/org.gnome.Builder.desktop. For example, Gnome Builder associates with a great number of file-types which may not be desirable. So the line

  MimeType=application/javascript;  # we do not want all of these ....

may be shortened or commented out with # . Maybe a line

  InitialPreference=2
  X-KDE-InitialPreference=3

in the builder.desktop file helps to keep your previous default associated app, with builder being only secondary or tertiary option.

Feu clic dret sobre el fitxer i seleccioneu Propietats. La primera línia és descriptiva, quelcom a:
Tipus: Document XML

En el mateix nivell, a la dreta, hi ha una clau anglesa. Feu-hi clic i podreu afegir o canviar una associació.

De la mateixa manera, en treballar sobre una carpeta, podeu canviar el gestor de fitxers per omissió de/a Konqueror, si és la vostra opció, o afegir un altre navegador d'imatges per a les possibles associacions.

El submenú Accions

El submenú Accions ofereix opcions molt maques per fer des de Dolphin. Algunes de les possibilitats només apareixen quan siguin aplicables al fitxer seleccionat. Algunes de les opcions són

 • Converteix un fitxer d'imatge a un format diferent
 • Vista prèvia d'aquest fitxer
 • Descarrega un fitxer remot amb KGet
 • Signa i/o encripta el fitxer, d'acord amb el programari d'encriptatge instal·lat

Codificar i copiar pistes d'àudio CD

 • Inseriu un CD d'àudio.
 • Aneu a aquest CD amb el Dolphin: apareixerà com a «Volum» al plafó 'Llocs' o hi podeu arribar escrivint audiocd: / a la barra d'adreces.
Dolphin presentant un CD d'àudio

Ara veureu que Dolphin proposa un fitxer WAV per a cada pista, a més de:

 • Una carpeta CDA que conté la informació d'indexació en el format CDA habitual.
 • Una carpeta CD sencer, que conté un fitxer per a cada format (.cda, .flac, .mp3, .ogg, .wav) amb totes les pistes.
 • Una carpeta FLAC, que conté les pistes codificades en format FLAC (format sense pèrdua d'informació).
 • Una carpeta Informació que conté la informació CDDB.
 • Una carpeta MP3, que conté totes les pistes en format MP3.
 • Una carpeta Ogg Vorbis, que conté les pistes codificades en format OGG.

A continuació, només haureu de copiar la carpeta de la vostra elecció, en el format preferit per obtenir la versió codificada de la unitat de CD!

Feu que els fitxers recents estiguin a l'inici

Feu que els fitxers recents estiguin sempre a Dolphin

You can start up dolphin (with baloo up and running) with a view of recently modified files: Just navigate to the address/location of timeline:/today/ (copy paste it to the address bar) or use it as dolphin start-up-folder in dolphin-settings.

Enllaços externs


This page was last edited on 6 September 2020, at 10:10. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->