Glosář

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Glossary and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tato stránkaposkytuje netechnické odkazy, společně s odkazy na další informace, nebo jejich demonstraci. Viz také Technický slovník.

Aktivity (Activities)

Aktivity jsou sady Plasma widgetů, které mají vlastní tapetu. Trochu jako Virtuální pracovní plochy, ale né tak zcela.
Máte například "pracovní aktivitu" se zobrazenou čtečkou RSS, poznámky napsané v TODO widgetu, Pohled na složku s vašimi pracovními soubory a odpovídající tapetou
Vedle toho máte vaší "volnočasovou aktivitu", s náhledem na rodinné fotky, čtečku RSS se zprávami vašeho oblíbeného blogu, Pohled na složku s vaší video knihovnou, twitter applet a samozřejmě tapetu s Iron Maiden, které milujete už od osmdesátek.
Přesně v 17:00 přepnete svoji "pracovní aktivitu" na vaši "volnočasovou aktivitu".

Více informací:

Akonadi

Mechanika přístupu k datům všech "PIM" (správců osobních údajů - Personal Information Manager) v KDE. To umožňuje různým aplikacím přistupovat k požadovaným informacím na jednom místě. Neznamená to ovšem, že používání Akonadi mění formát ukládaných dat (vcard, iCalendar, mbox, maildir atp.) - poskytuje pouze nový způsob přístupu a použití osobních údajů.
Hlavní důvod pro vývoj Akonadi je technická povaha, tzn. mít unikátní způsob přístup k datům PIM (kontakty, kalendáře, e-maily...) z různých aplikací (např. KMail a Calligra) a tím eliminovat potřebu opakovaně psát podobný kód.
Dalším důvodem je oddělení aplikací s GUI jako KMail od přímého přístupu k externím zdrojům, jako jsou mail servery -- to byl v minulosti hlavní požadavek v záznamu bugů a přání vzhledem k výkonu resp. odezvě.

Více informací:

Baloo

Baloo je služba vyhledávání a indexování souborů, které používá Dolphin a Elisa k získávání metadat souborů a umožňujě globální vyhledávání. Jestli byl index již vytvořen, zjistíte v terminálu příkazem balooctl check . balooctl disable a balooctl status jsou také užitečné instrukce.

Více informací:

Breeze

Breeze je výchozí vzhled/téma spuštěné v Plasma 5.

Více informací:

Kontejment (Containment)

Kontejment je seskupení nejvyšší úrovně všech obsažených widgetů. Každý Kontejment spravuje rozložení a konfiguraci vlastní sady widgetů nezávisle na ostatních Kontejmentech.
Výsledkem je to, že můžete seskupovat widgety v rámci Kontejmentu vzhledem k významu vašich pracovních návyků, spíše než podle adresářové struktury.

D-Bus

Je systém zasílání zpráv mezi službami. D-Bus umožňuje interakci více programů. Tento systém vyvinul Red Hat®, ovlivněn KDE systémem DCOP, který byl tímto nahrazen.

Více informací:

Dolphin

Výchozí souborový manžer KDE Plasma. Postranní panel obsahuje (Místa (Places)), ale navigace je prováděna především pomocí "drobečkové nápovědy" v horní části hlavního okna. Má řadu pokročilých vlastností, jako rozdělení oken s individuální pohledy v různých oknech. V postranním panelu lze také připojovat a odpojovat USB zařízení. Do Míst (Places), lze vkládat vlastní adresáře. Lze také využít možnosti zobrazení stromové struktury (tree view).

Více informací:

Flake

Flake je programová knihovna využívaná v Krita a Calligra. Funkčně poskytuje "Tvary (Shapes)" pro zobrazení obsahu a "Nástroje (Tools)" pro manipulaci s obsahem. Tvary mohou být zvětšovány, otáčeny a seskupovány tak, aby fungovaly jako jediný Tvar, kolem kterého je možné obtékat text.

Více informací:

Získat horké novinky (Get Hot New Stuff)

Získat horké novinky (Get Hot New Stuff (GHNS)) je otevřený standard, který ulehčuje uživatelům stahovat a instalovat různé doplňky do aplikací. Naše implementace GHND je používaná Plasmou (např. ke stažení nových vzhledů) a i mnoha ostatními aplikacemi a widgety.

Více informací:

Domácí/Domovský adresář (Home Directory)

Je místo ve vašem systému, kam se ukládají všechny vaše soubory. Vaše soubory můžete zapsat i mimo Domácí adresář, nicméně všechny aplikace jsou nakonfigurovány tak, aby vám nabízeli Domácí adresář jako výchozí umístění. Do budoucna je jednodušší ukládat vaše soubory do Domácího adresáře.

Více informací:

KHTML

KHTML je vykreslovací HTML engine, který byl založen na WebKitu, enginu který pohání mnoho prohlížečů (např. Safari)

Kirigami

Kirigami je sada komponent, která umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které dobře vypadají a fungují nejenom na mobilních zařízeních, ale i na desktopu.

Více informací:

Kickoff

Kickoff je spouštěcí (start) menu pro KDE Plasma, ve kterém jsou aplikace seřazeny do funkčních skupin. Stiskem pravého tlačítka myši lze přidávat aplikace na pracovní plochu, nebo na panel. Kickoff také obsahuje vyhledávací pole pro rychlý přístup k méně používaným aplikacím. Existují i alernativy, např. v podobě celoobrazovkové aplikace Dashboard.

Více informací:

KJS

JavaScript engine pro platformu KDE

KInfoCenter

KInfoCenter vzniknlo jako součást KControl, od verze KDE 3.1 existuje jako samostatná aplikace. Zobrazuje systémová data, jako využití napájení, hardwarové info a mnoho dalšího.

Více informací:

KIO

KDE Vstupně/Výstupní (Input/Output) framework poskytuje jedno API pro práci se soubory, bez ohledu zda jsou lokální, nebo uložené na vzdáleném serveru. Navíc KIO Slaves poskytují podporu pro individuální protokoly. Některé zvláště užitečné jsou: http, ftp, sftp, smb, nfs, ssh (fish), man, tar, google drive a zip.

Kiosk

  • Kiosk je framework pro omezování uživatelských možností na systémech "platformy KDE", ideální pro použití v uzamčených systémech jako např. Internetové kavárny. Už nějakou dobu není udržován.

KPart

KPart je individuální komponenta "pracovní plochy KDE Plasma" a umožňuje aplikacím sdílet jejich služby s ostatními aplikacemi. KParts umožňuje aplikacím KMail a KOrganizer integraci (jako pluginy) do aplikace Kontact , nebo KHTML zobrazovat stránky v aplikaci Akregator.

Kross

Kross je skriptovací framework umožňující podporu osatním skriptovacím jazykům. Systém pluginů umožňuje podporu dalších budoucích jazyků.

KRunner

Mini příkazový řádek, který je přístupný z klasického menu, klávesovou zkratkou Alt+F2, nebo stiskem pravého tlačítka myši na pracovní ploše.

Více informací:

KWin

KWin je správce oken platformy KDE. Zde lze měnit dekorace oken, popř aplikovat vzhled/téma.

Více informací:

Pager

Pager je malý program, nebo také applet v panelu, který ukazuje pozici oken na pracovní ploše. Obvykle se používá pro přehled nad všemi okny při použití více Virtuálních ploch (Virtual desktops).

Panel

Viz Kicker. V KDE Plasma bylo od názvu "kicker" upuštěno a novým standardem se stal název "panel". "Applety" jsou nahrazovány názvem Widget

Více informací:

Phonon

Je meziplatformní multimediální API, slouží jako rozhraní mezi existujícímy frameworky jako např. gstreamer a xine engines.

Více informací:

Plasma

Plasma je desktopové prostředí pro KDE. Je součástí pracovní plochy, kterou vidíte. Plasma také slouží jako lepidlo mezi panely, plasmoidy a Kickoff. Plasma Mobile umožňuje spouštět Plasma na mobilních zařízeních a používat stejný základní kód.

Qt

(Vyslovuje se "kjút (cute)") Framework/sada nástrojů pro psaní multi-platformních aplikací. Je používán mnoha aplikacemi jako např. Krita, GoogleEarth and mnoha dalšími. Qt tvoří základní knihovnu aplikací KDE.

Více informací:

Solid

Solid poskytuje jednotné API pro správu hardware. Hardware je seskupen do "domén". Počáteční domény souvisejí se zásobníkem HAL, NetworkManager a Bluetooth. Poněvadž jsou backandy pro Solid zásuvné, pomáhá tak Solid vývojářům aplikací tím, že mohou psát méně kódu, který není závislý na platformě.

Více informací:

Nastavení systému (System Settings)

Nastavení systému je unifikované místo na změnu a úpravu mnoha aspektů pracovní plochy Plasma a KWinplace, jako jsou ikony, témata vzhledu, efekty plochy a odkazy.

Více informací:

Threadweaver

Tato programovací knihovna procesorových vláken, rozloží zátěž mezi vícejádrové procesory, pokud jsou k dispozici, a upřednostňuje je před řazením do fronty k provedení. ThreadWeaver poskytuje vysoko-úrovňoví pracovní interface pro vícevláknové programování.

Více informací:

Virtuální plochy (Virtual Desktops)

Virtuální plochy jsou populárním konceptem správců oken založených na Unixových systémech. To znamená že nemáte jen jednu plochu, kde si otevíráte okna, ale máte jich několik. Když přepnete na jinou virtuální plochu (běžně pomocí přepínače ploch) uvidíte pouze okna, které jste na nové ploše otevřel, nebo jste je tam z jiné plochy přesunul.Okno lze nastavit jako "přilepené (sticky)" což znamená, že se objevuje na všech virtuálních plochách.

WebKit

HTML zobrazovací engine, původem z forku KHTML. Přejat společností Apple a vyvíjen pro Safari.

Více informací:

Widget

Citujeme z Collins English Dictionary: "Každý malý mechanismus, nebo zařízení, jména které je neznámé, nebo dočasně zapomenuté. " V oblasti softwaru KDE je widget komponent, založený na canvas. "Applet", nebo "gadget", to jsou další běžné názvy pro "widget". Dalšími příklady systémů s widgety (některá Plasma také podporuje) jsou: Superkaramba Themes, Apple's Dashboard, Google Gadgets, Yahoo Widgets, Vista Sidebar Widgets, Opera Widgets .

X Server

X Server představuje základní vrstvu, nad kterou jsou postavena různá grafická rozhraní (GUI) jako KDE Plasma desktop. Spravuje základní vstupy z myši a klávesnice (jak na localhost, tak i ze vzdálených hostitelů) a poskytuje elementární grafické rutiny pro vykreslování obdélníků a ostatních tvarů.

XMLGUI

Programovací framework k projektování uživatelského rozhraní. Je značně využíván aplikací KParts

Více informací: