Γλωσσάρι

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 15:51, 8 October 2022 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Σκοπός της συγκεκριμένης σελίδας είναι να παρέχει μη-τεχνικές αναφορές, όπως επίσης και υπερσυνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες ή παρουσιάσεις. Δείτε επίσης το Jargon File.

Δραστηριότητες

Οι Δραστηριότητες είναι σύνολα από γραφικά συστατικά (widgets) Plasma που έχουν τη δική τους επιφάνεια εργασίας. Κάτι σαν τις Εικονικές Επιφάνειες Εργασίας, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο.
Για παράδειγμα έχετε μια δραστηριότητα εργασίας με τροφοδοσίες rss, μια σημείωση με τα TODO σας, μια Προβολή Φακέλου με τα σχετικά με την εργασία σας αρχεία και ένα διακριτικό φόντο.
Λίγο πιο δίπλα, έχετε τη δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, με προεπισκόπηση των οικογενειακών σας φωτογραφιών και των σκυλιών σας, τροφοδοσίες rss, από τα αγαπημένα σας blogs, μια Προβολή Φακέλου που δείχνει τη συλλογή με τις ταινίες σας, μια μικροεφαρμογή twitter και φυσικά ένα φόντο με τους Iron Maiden που λατρεύετε από τις αρχές του 80.
Στις 17.00 ακριβώς αλλάζετε από τη δραστηριότητα εργασίας στη δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Akonadi

Μηχανισμός προσπέλασης αποθηκευμένων δεδομένων για όλα τα δεδομένα PIM (Διαχειριστής Προσωπικών Πληροφοριών) στο KDE SC 4. Ένα μοναδικό σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης επιτρέπει αποτελεσματικότητα και επεκτασιμότητα, κάτι που δεν ήταν δυνατό στο KDE 3, όπου κάθε PIM συατατικό είχε το δικό του σύστημα. Σημειώστε πως η χρήση του Akonadi δεν αλλάζει τη μορφή αποθήκευσης των δεδομένων (vcard, iCalendar, mbox, maildir κλπ.) - απλά παρέχει ένα νέο τρόπο πρόσπέλασης και επεξεργασίας των δεδομένων.
Οι βασικοί λόγοι σχεδιασμού και ανάπτυξης του Akonadi είναι τεχνικής φύσης, π.χ. για να έχετε ένα μοναδικό τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα PIM (επαφές, ημερολόγια, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...) από διαφορετικές εφαρμογές (π.χ. kmail, kword...), ελαχιστοποιώντας την ανάγκη να γράφονται παρόμοιοι κώδικες από δω κι από εκεί.
Ένας άλλος στόχος είναι να αποσυνδέσει τις εφαρμογές διεπαφής χρήστη (GUI) όπως το kmail από το να έχουν απ' ευθείας πρόσβαση σε εξωτερικούς πόρους όπως οι διακομιστές αλληλογραφίας - κάτι που ήταν ο κύριος λόγος αναφοράς σφαλμάτων/επιθυμιών ως προς την απόδοση/αποκριτικότητα στο παρελθόν.

Περισσότερες πληροφορίες:

Baloo

Baloo is a file indexing and search service that Dolphin and Elisa use to get metadata for files and to allow global searches. In a terminal type, balooctl check to find out whether an index was created already. balooctl disable and balooctl status are helpful instructions as well.

Περισσότερες πληροφορίες:

More about Nepomuk-KDE: Soprano and KDE platform integration

Breeze

Breeze is the default theme starting with Plasma 5.

More Information:

Υποδοχέας

Ένας Υποδοχέας είναι μια ομαδοποίηση συστατικών σε ένα παραπάνω επίπεδο. Κάθε Υποδοχέας διαχειρίζεται τη διάταξη και τα δεδομένα παραμετροποίησης του συνόλου των συστατικών του ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τους άλλους Υποδοχείς.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα συστατικά μέσα σε έναν Υποδοχέα σύμφωνα με τη σημασία τους στο δικό σας μοντέλο εργασίας και όχι με ομαδοποίηση καταλόγου.

D-Bus

Ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων μεταξύ των υπηρεσιών. Αναπτύχθηκε από τη Red Hat®, επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από το DCOP του KDE3 το οποίο και διαδέχεται.

Περισσότερες πληροφορίες:

Dolphin

Ο προεπιλεγμένος διαχειριστής αρχείων στο KDE SC 4. Έχει ένα πλευρικό πίνακα (Τοποθεσίες), αλλά η πλοήγηση γίνεται κυρίως μέσω του μονοπατιού συντομεύσεων (breadcrumb trail) που βρίσκεται πάνω από το κύριο παράθυρο. Μπορεί να γίνει διαχωρισμός των παραθύρων και να εφαρμοστεί η επιθυμητή προβολή σε κάθε παράθυρο ξεχωριστά. Η προσάρτηση και αποπροσάρτηση των συσκευών USB μπορεί να γίνει από τον πλευρικό πίνακα. Στον πίνακα Τοποθεσιών μπορούν να προστεθούν κι άλλοι φάκελοι. Είναι δυνατή επίσης η Προβολή σε μορφή δέντρου.

Flake

Το Flake είναι μια προγραμματιστική βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται στο Krita και στο Calligra. Από λειτουργική σκοπιά, παρέχει Σχήματα για την προβολή περιεχομένου και Εργαλεία για τη διαχείριση του. Τα Σχήματα μπορούν να μεγεθυνθούν ή να περιστραφούν και να ομαδοποιηθούν ως ένα μοναδικό Σχήμα, γύρω από το οποίο είναι δυνατή η ροή του κειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λήψη νέου χρήσιμου υλικού

H Λήψη νέου χρήσιμου υλικού (GHNS) αποτελεί ένα ανοιχτό πρότυπο που διευκολύνει τους χρήστες να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν επεκτάσεις για τις εφαρμογές τους. Η υλοποίηση του GHNS χρησιμοποιείται από το Plasma (για παράδειγμα για τη λήψη νέων θεμάτων επιφάνειας εργασίας) και από πολλές εφαρμογές και συστατικά.

Περισσότερες πληροφορίες:

Home of GHNS
An article on GHNS in KDE SC 4

Προσωπικός Φάκελος

Αποτελεί την τοποθεσία του συστήματος όπου βρίσκονται όλα τα προσωπικά σου αρχεία. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα αρχεία σας εκτός του συγκεκριμένου φακέλου, αλλά όλες οι εφαρμογές είναι διαμορφωμένες ώστε να προτείνουν το συγκεκριμένο φάκελο ως το μέρος για να τοποθετήσετε τα αρχεία σας. Είναι ευκολότερο να φυλάσσετε τα πράγματά σας εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

KHTML

Το KHTML είναι μια μηχανή αποτύπωσης HTML για το KDE Plasma, που χρησιμοποιείται από τον περιηγητή Konqueror. Παρέχει επίσης ένα KPart το οποίο επιτρέπει σε όλες τις εφαρμογές του KDE να εμφανίσουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Μια νέα προσθήκη, το Qt WebKit χρησιμοποιείται επίσης στο Plasma και στην ανάπτυξη άλλων εφαρμογών.

Kirigami

Kirigami is a set of components allowing developers to create applications that looks good and works well on mobile platforms as well as on the desktop.

More Information:

Kickoff

Στο KDE SC 4 (και σε κάποιες τελευταίες εκδόσεις του KDE 3), ένα μενού εκκίνησης όπου οι εφαρμογές είναι ταξινομημένες σε ομάδες με βάση τη λειτουργικότητα. Τα Αγαπημένα αντικαθιστούν τις Περισσότερο χρησιμοποιημένες εφαρμογές στο Κλασσικό Μενού και μπορούν να προστεθούν σε αυτό εφαρμογές. Το δεξί κλικ προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να προστεθούν εφαρμογές στην επιφάνεια εργασίας ή στον πίνακα. Η γρήγορη πρόσβαση σε μια εφαρμογή είναι δυνατή μέσω ενός πλαισίου αναζήτησης. Επιπλέον μενού αναπτύσσονται, καθώς το KDE SC 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους του ενός εκτελεστές, όταν αυτό απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες:

KJS

Μηχανή εκτέλεσης JavaScript της Πλατφόρμας KDE.

KInfoCenter

Το Kinfocenter, τμήμα αρχικά του KControl αποτελεί αυτόνομη εφαρμογή από το KDE 3.1. Από το KDE SC 4 και μέχρι το 4.4 αντικαθίσταται από αρθρώματα που διαμορφώνονται στις Ρυθμίσεις Συστήματος, κυρίως από το Solid, και επανέρχεται ως εφαρμογή στο KDE SC 4.5.

Περισσότερες πληροφορίες:

sftp, smb, nfs, ssh (fish), man, tar and zip.

KIO

Το Πλαίσιο Εργασίας Εισόδου/Εξόδου του KDE παρέχει ένα μοναδικό API για την εργασία με αρχεία, είτε τοπικά είτε σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Επιπροσθέτως, οι KIO Slaves παρέχουν υποστήριξη για διάφορα πρωτόκολλα. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα http, ftp, sftp, smb, nfs, ssh (fish), man, tar και zip.

Περισσότερες πληροφορίες:

Kiosk

Το Kiosk αποτελεί ένα πλαίσιο εργασίας για τον περιορισμό των δυνατοτήτων ενός χρήστη ενός KDE συστήματος, ιδανικό για χρήση σε κλειδωμένα περιβάλλοντα όπως τα Internet καφέ. Παρόν στο KDE 3 και στο KDE 4, αλλά το εργαλείο διαχείρισης υπάρχει μόνο στο KDE 3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση των εφαρμογών KDE 4, διαφορετικά, οι ρυθμίσεις του kiosk μπορούν να συντηρηθούν μέσω χειροκίνητης επεξεργασίας αρχείων διαμόρφωσης.

KPart

Το KPart είναι ένα ανεξάρτητο στοιχείο της Επιφάνειας Εργασίας KDE Plasma που επιτρέπει στις εφαρμογές να μοιράζονται τις υπηρεσίες τους με άλλες εφαρμογές. Στοιχεία KPart επιτρέπουν στο KMail και στο KOrganizer να ενσωματώνονται ως plugins στη σουίτα Kontact ή στο KHTML να προβάλλει ιστοσελίδες στο Akregator.

Kross

Το Kross είναι ένα πλαίσιο εργασίας για προγραμματισμό σεναρίων (scripting) το οποίο παρέχει υποστήριξη για πολλές γλώσσες scripting. Ένα σύστημα plugin επιτρέπει την υποστήριξη επιπλέον γλωσσών στο μέλλον.

KRunner

Η μίνι γραμμή εντολών στην οποία έχουμε πρόσβαση από το Κλασσικό μενού, τη συντόμευση Alt+F2, ή με δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας. Στο KDE SC 4 ένα μερικώς συμπληρωμένο όνομα θα εμφανίσει όλα τα πιθανά αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Youtube - KDE SC 4.1 KRunner

KWin

Ο KWin είναι ο διαχειριστής παραθύρων. Εκεί είναι το μέρος που μπορεί να αλλαχθεί η διακόσμηση των παραθύρων και να εφαρμοστούν τα θέματα. Το KDE SC 4 επεκτείνει τον KWin ώστε να επιτραπεί η υποστήριξη 3D Compositing εφέ στην επιφάνεια εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

KWin

Πίνακας Σελίδων

Ένας πίνακας σελίδων είναι ένα μικρό πρόγραμμα ή μικροεφαρμογή πίνακα που δείχνει τη θέση των παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας και συνήθως, αν έχετε πάνω από μια Εικονικές Επιφάνειες Εργασίας, παρέχει μια συνολική επισκόπηση.

Πίνακας

Δείτε στο Kicker. Στο KDE SC 4 το όνομα "kicker" εγκαταλείφθηκε και το όνομα "πίνακας" (panel) είναι ο κανόνας. Οι "μικροεφαρμογές" (applets) αντικαταστάθηκαν ευρέως από τα Συστατικά

Περισσότερες πληροφορίες:

Phonon

Ένα API πολυμέσων για πολλές πλατφόρμες, το οποίο αποτελεί διεπαφή για υπάρχοντα πλαίσια εργασίας, όπως το gstreamer και οι μηχανές xine. Τα KDE 2 και 3 βασίζονταν στο aRts για τον ήχο. Το Phonon το αντικαθιστά.

Περισσότερες πληροφορίες:

Plasma

Στο KDE SC 4 η Επιφάνεια Εργασίας Plasma αντικαθιστά το KDesktop, το kicker και τη μηχανή γραφικών συστατικών superkaramba. Οι μικροεφαρμογές λέγονται Plasmoids, και μπορεί να είναι από πληροφοριακά συστατικά μέχρι μίνι εφαρμογές όπως η αριθμομηχανή ή το λεξικό. Υποστηρίζονται επίσης συστατικά από άλλες πηγές, όπως τα γραφικά συστατικά SuperKaramba ή τα Google Gadgets.

Περισσότερες πληροφορίες:

Qt

(Προφέρεται "cute"). Ένα πλαίσιο εργασίας/εργαλειοθήκη για τη συγγραφή εφαρμογών σε διαφορετικές πλατφόρμες. Χρησιμοποιείται από πολλές εφαρμογές που λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρμες όπως ο περιηγητής Opera, το GoogleEarth και το Skype. Το Qt αναπτύσσεται από την Trolltech, τμήμα πλέον της εταιρίας Nokia. Το Qt διαμορφώνει την υποδομή βιβλιοθηκών για την ανάπτυξη του λογισμικού KDE.

Περισσότερες πληροφορίες:

Solid

Το Solid παρέχει ένα μοναδικό API για τη διαχείριση του υλικού. Το υλικό ομαδοποιείται σε “τομείς”. Οι αρχικοί τομείς σχετίζονται με το “HAL”, το NetworkManager και τη στοίβα Bluetooth. Από τη στιγμή που τα συστήματα υποστήριξης του Solid είναι συνδέσιμα/αποσυνδέσιμα, το Solid βοηθά τους προγραμματιστές να γράφουν λιγότερο κώδικα ο οποίος μάλιστα είναι και ανεξαρτήτου πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ρυθμίσεις Συστήματος

Ο αντικαταστάτης του KControl (Πίνακας Ελέγχου) στο KDE SC 4 παρέχοντας έλεγχο της Πλατφόρμας KDE μέσω αρθρωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

System Settings
KDE SC 4 System Settings illustrated

Threadweaver

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη προγραμματισμού με νήματα κατανέμει το φορτίο στους πολυ-πύρηνους επεξεργαστές, αναθέτοντας προτεραιότητες πριν την αποστολή στην ουρά εκτέλεσης. Ο ThreadWeaver παρέχει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου για προγραμματισμό με πολυνηματικό προγραμματισμό (multithreaded programming).

Περισσότερες πληροφορίες:

Εικονικές Επιφάνειες Εργασίας

Μια δημοφιλής έννοια στους διαχειριστές παραθύρων των συστημάτων βασισμένων στο Unix είναι αυτή των “εικονικών επιφανειών εργασίας”. Αυτό σημαίνει πως δεν έχετε μια και μόνο οθόνη για να τοποθετήσετε τα παράθυρά σας, αλλά πολλές. Όταν μεταβαίνετε σε μια διαφορετική επιφάνεια εργασίας (συνήθως μέσω ενός πίνακα αλλαγής σελίδας) βλέπετε μόνο τα παράθυρα τα οποία ανοίξατε στη συγκεκριμένη επιφάνεια εργασίας ή μετακινήσατε σε αυτή. Επίσης, ένα παράθυρο μπορεί να οριστεί ως “κολλημένο”, δηλαδή να εμφανίζεται σε όλες τις επιφάνειες εργασίας.

WebKit

Μηχανή αποτύπωσης HTML, προερχόμενη από διακλάδωση (fork) του KHTML. Υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από την Apple για τον Safari. To Webkit φέρνει όλη τη λειτουργικότητα ξανά στο KDE SC 4, όπου είναι διαθέσιμο μέσω του Qt.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συστατικό (Widget)

Αγγλικό Λεξικό Collins: “Κάθε μικρός μηχανισμός ή συσκευή, το όνομα του οποίου δεν είναι γνωστό ή είναι ξεχασμένο προσωρινά.” Σε όρους KDE, ένα συστατικό (widget) είναι ένα συστατικό του καμβά. Αντίστοιχα ονόματα είναι "μικροεφαρμογή (applet)" ή "gadget". Τα Θέματα του Superkaramba, το Dashboard της Apple, τα Google Gadgets, τα Yahoo Widgets, τα Vista Sidebar Widgets, τα Opera Widgets αποτελούν όλα παραδείγματα συστημάτων συστατικών (μερικά από τα οποία υποστηρίζονται επίσης και από το Plasma).

X-Server

Ο X-Server αποτελεί το βασικό στρώμα πάνω στο οποίο χτίζονται οι διάφορες διεπαφές χρήστη (GUI) όπως η Επιφάνεια Εργασίας Plasma. Διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες εισόδου από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο (από ένα τοπικό ή απομακρυσμένο κόμβο) και παρέχει στοιχειώδεις συναρτήσεις γραφικών οι οποίες σχεδιάζουν παραλληλόγραμμα και άλλα απλά σχήματα.

XMLGUI

Πλαίσιο εργασίας (framework) για το σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη. Χρησιμοποιείται ευρέως από τα Kparts.

Περισσότερες πληροφορίες: