Category:Configuració/ca

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 16:21, 27 March 2012 by Abella (talk | contribs) (Created page with "''Aquestes pàgines us ajudaran a configurar l'espai de treball i les aplicacions'' Category:Com començar/ca")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)